„Mijn kinderen, roep de Heilige Geest aan,want Hij zal jullie vrede geven, Hij zal jullie wijsheid geven, Hij zal jullie vurig barmhartigheidgeven.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 april 2021,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

 

(Boodschap luidopdoor Mario overgebracht, terwijl hij de Maagd Maria zag en Haar woorden herhaalde).

"Mijn kinderen,Ik ben de Onbevlekte Maagd, de Moeder van God en jelieve Moeder. Ik ben in  jullie  midden  om  jullie  te  zegenen,  om  jullie  vrede,  licht  en  eeuwig  leven  te  geven.  Mijn kinderen, roep de Heilige Geest aan,want Hij zal jullie vrede geven, Hij zal jullie wijsheid geven, Hij zal jullie vurig barmhartigheidgeven. Mijn  kinderen,  Ik  verzoek  jullie  dringend  om  intensiever  te  bidden  voor  het  einde  van  deze vreselijke pandemie. Ik verzoek jullie dringend om op een speciale manier Mijn Heilige Rozen-krans te bidden, samen met hetKroontje van de H. Wonden, hetKroontje van de MoederlijkeTranen, het Kroontje van de Maagd van de Verzoening, dat jullie op 2 april 2020 is geopen-baard en hetKroontjevan de 12 Sterren. Draag de H.Medailles altijd zichtbaar. Gebruik de Sacramentaliën. Open  jullie harten  voor Mijn  Boodschappen.  Geef  jezelf  helemaal  aan  God,  aan Mijn  Onbe-vlekt Hart. Geloof in Mij en in Jezus als de enige Verlosser. Volg de weg van Mijn Onbevlekt Hart, aan julliegeopenbaard in Fatima, voor de vernietiging van satan en voor de vernietiging van zijn koninkrijk van duisternis. Momenteelzijn  er  veel demonen  op  aarde,  die werken  aan  de ondergang  van de zielen.  Je moet ze verdrijven met gebed, vasten en vromeboetedoening.Wapen jetegen satan, tegen lucifer, diede vijand is van God en van GodsKoninkrijk van bewonderenswaardig Licht. Ik ben bij je om je te helpen deze strijd te winnen. Bid. Bid met de lippen van je hart. Ik ben jeMoeder, de Koningin en Leidster van de kleine kudde, die trouw is aan het Evangelie. Ik zegen in het bijzonder de kaarsen en al Mijn kinderen, waar zij zich ook bevinden, in de naam van de Aller-heiligste Drievuldigheid, die Vader, Zoon en Heilige Geest is.Vrede, Mijn kinderen.“ 

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’