Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin en Moeder van de Hoop, Middelares van alle genaden. Ik geef jullie Mijn Onbevlekt en Zuiver Hart: verwelkom het.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  

vrijdag 5 August 2019
(10e verjaardag van de verschijningen) 

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

Mario: De Madonna was helemaal in het wit gekleed, de Heilige Geest wervelde onder de vorm van een lichtgevende duif rond de persoon van de Maagd Maria die bij de vierde Rozenkrans verscheen met een gouden kroon op Haar hoofd. Nadat Zij het kruisteken had gemaakt, zei Ze glimlachend: 

 

Geprezen zij de naam van Mijn Zoon Jezus.
Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin en Moeder van de Hoop, Middelares van alle genaden.Ik ge ef jullie Mijn Onbevlekt en Zuiver Hart: verwelkom het.

Wees sterk in de Drie-eenheid door elke dag te bidden en te mediteren over het Evangelie van Mijn Zoon, zodat jullie geloof onverwoestbaar is.
Satan zal proberen jullie van God, van gebed, van de sacramenten te verwijderen om jullie tot wanhoop te brengen, tot ontmoediging, om jullie definitief van het Goddelijke leven te scheiden.

God is liefde, God is vrede, God is licht, God is oneindige gerechtigheid.
Ik verzoek jullie, Mijn kinderen, tot totale bekering van het hart, verzoek jullie om het Heilig Aanschijn van Jezus te aanbidden, verzoek jullie om zuiverheid, verzoek jullie een voorbeeld voor de anderen te zijn.

Vandaag was Ik bij jullie tijdens de Processie en legde Ik Mijn handen op jullie om te zegenen en bevrijden van alle kwaad.
Jullie zijn allemaal aangeraakt door Mijn onbevlekte handen.
God is altijd bij jullie, Hij regeert soeverein in de wereld.“
 

 

Mario: De Heilige Maagd is, na het kruisteken te hebben gemaakt, verdwenen in het oneindige paradijselijke licht. Ze heeft alle heilige voorwerpen gezegend. Direct daarna had ik een visioen van de Heilige Drievuldigheid die ons allen verlichtte met blauwe, gouden en witte stralen. Toen verscheen een zin:
„Wees één zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn.“
 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’