“Ik roep de wereld op tot boetedoening, bekering, omdat de beker van de Goddelijke Gerechtigheid vol is en overloopt.”

 

Verschijning van de Heilige Maagd van La Salette aan Mario D'Ignazio.
Boodschap geopenbaard op 19 september 2016 om 9.00 uur in het Huis van de Heilige Moeder in Contrada Santa Teresa, Brindisi.

 

Verjaardag van de verschijning van de Moeder Gods aan Melanie en Maximin

 

"Ik ben Maria, de Maagd van La Salette. Vandaag verschijn Ik in tranen zoals destijds aan Melanie en Maximin. Tranen van verdriet voor de mensheid die doof is voor het Woord van Mijn Zoon. Tranen van een Moeder die veel kinderen verliest, verblind door de zondige wereld. Mijn tranen vertegenwoordigen Mijn medewerking met de Verlossing. Mijn tranen vertegenwoordigen Mijn heilige medewerking. Sindsdien ben Ik ontelbaar keer overal verschenen op aarde in een poging om de Weg van het Evangelie aan de mensen van alle tijden te geven. Mijn ‘werktuigen’ (zieners) hebben met grote inspanningen en offers, verborgen voor de meeste mensen, hun leven aangeboden aan Mijn Smartvol Hart om de Goddelijke plannen te realiseren. Zij kennen goed Mijn tranen, zij mediteren, bidden en drogen ze met gebed en boete.

 

Ik roep de wereld op tot boetedoening, bekering, omdat de beker van de Goddelijke Gerechtigheid vol is en overloopt. Destijds zei Ik aan Mijn herdertjes, dat God erg beledigd is door het slecht gedrag van de mensen zonder geloof. Heden is dergelijk gedrag zelfs nog erger geworden, het trekt straffen aan over atheïstische mensen. Het atheïsme is een verschrikkelijke plaag die de mensheid teistert. Mijn kinderen, jullie Moeder is in pijn. Mijn kinderen, jullie Moeder heeft het nodig dat jullie allen je offeren aan God. Mijn kinderen, jullie Moeder wil dat jullie instrumenten van redding zijn. Satan heeft de dood gepland van de Naties. Hij zal de leiders van de oorlog inspireren om steeds meer destructieve wapens te bouwen om de schepping te vernietigen. Bid met meer liefde en meer tijd aan Mij gewijd. Luister naar Mijn boodschappen.

 

Weiger Mijn hulp niet. God stuurt Mij naar jullie, omdat de actuele situatie zeer ernstig is: de mens zet zichzelf op de plaats van God op zoek naar bewondering, lof, verering! God is jullie enige Koning. De Ene God is jullie Heer. Vraag God de Heilige Geest om jullie te verlichten, te begeleiden naar de Waarheid, en te bevrijden van demonische ijdele illusies. Ik wacht op de terugkeer van allen, de bekering van allen, de redding van allen.

 

Bid in de naam van Mijn heilige tranen voor de bekering van de wereld. Strijd met de hulp van de engelen tegen de verleiding. De demonen dringen binnen via jullie gedachten van argwaan en verzwakken jullie geloof. Sluit de deur voor hen en open ze voor Mij en Jezus. Wij zijn voortdurend bij jullie. Draag altijd Mijn Rozenkrans, Mijn heilige medaille, een kruisbeeld. Verdedig jullie met sacramentaliën. Geloof in Mij en Ik zal jullie verhoren.

 

Bid elke dag het Kroontje van Mijn Tranen! Het is krachtig tegen het Beest!

 

De genaden die Ik geef aan Mijn toegewijden zijn zo eindeloos als de sterren van de hemel. Ik bemin jullie met een pure liefde die nooit zal ophouden. Ik groet en verlaat jullie, mediteer over Mijn woorden gegeven aan Melanie en Maximin: "... Als Mijn volk zich niet wil onderwerpen ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon los te laten. Hij is zo sterk en zo zwaar dat Ik hem niet langer kan tegenhouden. Al zolang lijd Ik voor jullie, zo Ik wil dat Mijn Zoon jullie niet verlaat moet Ik onophoudelijk tot Hem bidden en jullie stellen het niet op prijs. Hoe vurig jullie ook bidden, wat jullie ook doen, nooit zullen jullie de moeite kunnen belonen, die Ik voor jullie heb gedaan.”

 

Mario: De Maagd Maria was gekleed in het wit. Zij had Haar handen gevouwen met daarin een glanzende rozenkrans!

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/