“Ik ben de Onbevlekte van de Heilige Geest en iedereen die zich zal toevertrouwen aan Mij en in Mij zal geloven, zal slagen eeuwig te leven in de Almachtige God.”

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 januari 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Allerheiligste Maagd Maria verscheen helemaal in een zeer schitterend wit gewaad. Twaalf sterren waren rond Haar hoofd. In Haar linkerhand hield Zij een zilveren ‘kom’ vol met geparfumeerd rozenwater en een kleine wijwaterkwast waarmee Zij de mensen zegende. Toen heeft Zij gezegd:

 

"Lieve kinderen, Mijn liefde omhult jullie, vervult jullie volledig!  
Met Mijn liefde zullen jullie Satan overwinnen, zijn dienaren, zijn boze samenzweringen. 
Ik ben de Onbevlekte van de Heilige Geest en iedereen die zich zal toevertrouwen aan Mij en in Mij zal geloven, zal slagen eeuwig te leven in de Almachtige God. Een nieuw jaar is begonnen, een jaar om te leven in de Toewijding aan Mijn Onbevlekt en Smartvol Hart. Trek jullie terug in voortdurend gebed en vrees de Kwade niet, het goede wint altijd. Ik bemin jullie en Ik geef jullie Mijn zegen in vereniging met de engelen en de heiligen van de Hemel."

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

“Lieve kinderen, wacht met geduld, geloof, en vuur op de nederdaling van de Heilige Geest, Mijn Bruidegom.“

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 februari 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

"Lieve kinderen, wacht met geduld, geloof, en vuur op de nederdaling van de Heilige Geest, Mijn Bruidegom. Hij zal door Mijn Onbevlekt Hart een tweede keer nederdalen over de wereld, over de Kerk die in gevaar is het geloof te verliezen, om jullie de eeuwige waarheid te brengen.

Mijn kinderen, de Heilige Geest is degene die de ziel van de gelovige heiligt, daarom moeten jullie Hem, de geestelijke Meester, vertrouwen, Hem elke dag aanroepen.
Ik ben altijd bij jullie en geef altijd het geschenk van Mijn kus als universele Moeder.
Zorg dat elke handeling van jullie doordrongen is van pure liefde. Bereid jullie harten intens voor op de vasten, tijd van boete en bekering. Ik wacht op jullie de komende vijfde van de volgende maand.”

 

(Mario: De Allerheiligste Maagd was helemaal gekleed in blauw. Zij zegende allen en de heilige voorwerpen nadat Zij een buiging maakte voor het kruisbeeld.)

 

Opmerking: Vóór de Moeder Gods verscheen was er de buitengewone verschijning van Onze Heer Jezus Christus die aan de ringvinger van Mario een stralende ring schoof met de Latijnse inscriptie van de Goddelijke Naam: IESUS. Jezus verenigde heel vertrouwelijk Mario in Zijn Allerheiligste Hart en bekrachtigde de voortdurende en onverbreekbare mystieke vereniging. Dit gebeurde de dag na de 33ste verjaardag van Mario, de leeftijd van Onze Heer Jezus Christus. De pelgrims waren vooral onder de indruk van dit teken; een ring die langzaam in de lucht materialiseerde en vervolgens aan de ringvinger van de ‘Kleine van de Eik’ schoof.

 

Boodschap van Onze Lieve Heer:

 

"Zoon, Ik ben je Jezus: vrees niet! Ontvang deze stralende ring, symbool van je intieme vereniging met Mij, je Heilige Bruidegom en Goddelijke Koning. Blijf in Mijn Vrede. Laat niets je verstoren, want Ik leid je en steun je altijd, Mijn gekozen en trouwe dienaar, in smarten van het Heilig Kruis."

(Mario: Jezus schoof aan mijn linker ringvinger een mooie ring en daarop zag ik in hoofdletters Zijn Naam verschijnen.)

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’ 

„Ontvang Mijn oproep in dit hoekje van het Paradijs, waar Ik wacht dat mensen komen om volledig te worden genezen, genezen van het atheïsme.“

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 maart 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Heilige Maagd verscheen na een grote explosie van zeer wit licht. Zij was helemaal gekleed in het wit en had de Rozenkrans aan de rechterarm. Twaalf sterren omringden Haar hoofd. Na ons te hebben gezegend met het teken van het kruis heeft Zij gezegd:

 

„Geliefde kinderen, Ik luister naar jullie gebeden indien bepaald vanuit een hart dat gevoelig is voor Mijn moederlijke stem.

Ontvang Mijn oproep in dit hoekje van het Paradijs, waar Ik wacht dat mensen komen om volledig te worden genezen, genezen van het atheïsme.

Dat de mens terug in God gelooft!

Vandaag de dag is de mens zich niet bewust van de Schepper, doof voor Zijn Heilig Woord, rebels tegen Zijn Goddelijke Wil.

De mens moet meer bidden en met geloof om Satans plannen te vernietigen, de plannen van dood en vernietiging voor de hele wereld.

Sinds geruime tijd heb Ik jullie de weg getoond van bekering, maar slechts een kleine kudde volgde Mijn aanwijzingen, heeft zichzelf weten te redden voor de eeuwigheid, de rest is verdeeld.

Reeds geruime tijd toon Ik jullie de weg naar bekering, maar slechts een kleine kudde volgde Mijn aanwijzing voor het eeuwig heil; de rest is verstrooid geraakt.

Mijn kinderen, vermeerder jullie geloof door het aanbidden van Mijn Zoon in de Eucharistie, het Hemels Brood.

In deze vastentijd, vast speciaal op vrijdag en beoefen de vrome praktijk van de Kruisweg, zo aangenaam aan Jezus.

Mediteer over de gekruisigde Jezus, over Zijn geseling en over Zijn lichtgevende wonden. In april kom Ik weer bij jullie om de kaarsen te zegenen die jullie naar hier zullen brengen met oprechte toewijding."

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’ 

 "Lieve kinderen, dit zijn dagen van beproevingen die jullie beleven en om ze te overwinnen is het van fundamenteel belang jullie over te geven aan de Heilige Geest, Meester en Gids van de gelovige ziel, Trooster en Verdediger van de uitverkorenen
van de Vader.“

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 april 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De H. Maagd Maria verscheen gekleed in het wit met een gouden gordel in de taille. Na het kruisteken heeft Zij gezegd:  

"Geloofd zij Jezus Christus.
Lieve kinderen, dit zijn dagen van beproevingen die jullie beleven en om ze te overwinnen is het van fundamenteel belang jullie over te geven aan de Heilige Geest, Meester en Gids van de gelovige ziel, Trooster en Verdediger van de uitverkorenen van de Vader. Mijn kinderen, Mijn Goddelijke Zoon wil jullie redden van de tweede dood, die van de ziel die de goddelijke liefde heeft afgewezen, zichzelf berovend van een innerlijke dialoog met de Eeuwige.

Weet dat de liefde van God eindeloos is voor ieder mens en elk van Zijn schepsels op aarde: twijfel nooit aan de liefde van de Hemelse Vader. Wees sterk in het getuigen over het Evangelie en verkondig het altijd met apostolische openhartigheid. Houd nu de vlam van de hoop brandend want Mijn Zoon zal elke traan van bitterheid omzetten in een vreugdevolle glimlach.

Jullie zijn niet alleen op de reis van het leven: Ik en Jezus zijn nabij jullie, wij houden jullie bij de hand om jullie tegen de Boze te beschermen. Ik zegen alle kaarsen die voor Mij devoot zijn meegebracht en Ik zegen jullie allen op het voorhoofd inprentend het Zegel van de Levende God."

Mario: De H. Maagd heeft de kaarsen en alle aanwezigen gezegend met het kruisteken. Terwijl Zij de menigte zegende, verschenen op de voorhoofden kleine lichtgevende kruisen. Zij waardeerde bijzonder de meditatie van de twintig mysteries van de Rozenkrans, geofferd voor de bekering van de zondaars en om Haar Hart te troosten.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’ 

 "Ik ben het, de Maagd van Fatima. Verbreek alle banden met de Boze, vergeef je vijanden in de naam van Jezus.“

 

Boodschap van de Maagd van Fatima op 5 mei 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De gezegende Maagd Maria verscheen na drie heldere bliksems. Zij was helemaal gekleed in het wit. Zij had de Rozenkrans in Haar handen en een gouden kroon op Haar hoofd. Na ons gezegend te hebben met het kruisteken heeft Zij zachtjes gezegd: "Geloofd zij Jezus Christus"

 

Mario: "in alle eeuwigheid"


De Heilige Moeder: "Ik ben het, de Maagd van Fatima. Verbreek alle banden met de Boze, vergeef je vijanden in de naam van Jezus. Niemand kan vergeven behalve door Gods genade en in de naam van Christus.
Onthoud dat de Boze vooral werkt in degenen die voortdurend haat en wrok in zich dragen, afgunstig zijn op andermans gaven. Mijn kinderen, word volwassen in het geloof, groei in de liefde, roep Mijn heilige raad in die jullie zullen ontvangen in jullie harten als jullie luisteren naar Mijn stem ...
Wees verenigd in Mijn Onbevlekt Hart en onderwerp jullie aan de heerschappij van Jezus.
Vernieuw jullie in de Heilige Geest. Cultiveer in jullie zuivere gevoelens, evangelische gevoelens. Evangeliseer deze wereld zonder God. Ik kom om jullie te redden van onbillijkheid door oneindige genaden en oneindige zegeningen te laten regenen op jullie die Mij volgen. Luister naar Mij."


Opmerking: In de maand juni brengen de pelgrims water mee dat wordt gezegend door Jezus. Juni is de maand gewijd aan het Heilig Hart.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’ 

  "Heb in jullie een brandend verlangen naar God.

 

 Boodschap van de Maagd van Fatima op 5 juni 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: Terwijl we zongen zag ik een lichtflits verschijnen rechts van het altaar geplaatst aan de voorkant van de kapel van de verschijningen. In dit immense licht, wit en paradijselijk, verscheen de Hemelse Moeder. Zij was gekleed in het wit met een brede lange blauwe sjerp rond de taille. Zij was erg stralend, zeer vreugdevol. Haar sluier bewoog door een lichte wind, als om het onvermoeibare werk van Gods Geest te symboliseren dat blaast op de kleine kudde door Zijn Allerheiligste Bruid, een verandering brengend van hart en innerlijke genezing. De Heilige Moeder zei na zegening met het kruisteken:

 

“Geloofd zij Jezus Christus.”

Mario: “Nu en altijd.”

"Lieve kinderen, Ik ben de Moeder van God en jullie tedere Moeder. Heb in jullie een brandend verlangen naar God. Moge God te allen tijde gewenst zijn. Laat jullie niet uiteendrijven door de corrupte en bedorven wereld. Wees in de Geest van de Allerhoogste, want de Heilige Geest is het Leven. Uw geloof zal de Poort van de Hemel openen voor jullie, heb dus een oneindig vertrouwen in Mijn Zoon Jezus, de Koning van de Vrede. Jezus is dicht bij jullie en vandaag is Hij bij Mij, zoals in elke maand juni."

Jezus was in het blauw gekleed en na het water gezegend te hebben zei Hij:

 

"Ik ben de Goede Herder, aanbid Mijn Heilig Hart van Liefde en zorg ervoor dat Zijn Goddelijke Vlam brandt in jullie om de kilte van de niet-liefde te vernietigen. Ontvang Mij in jullie Mijn kinderen."

 

Mario: “De schoonheid van de Heilige Harten van Jezus en Maria is onbeschrijflijk. Hun verschijning laat een grote vrede en een diepe sereniteit na. Zij slagen erin om orde te brengen in de wanorde, het licht in de duisternis, liefde waar haat was. Laten wij  Jezus en Maria verwelkomen in ons leven, voel hen bijzonder heel dicht bij ons. Zie hen als reisgezellen, als ware geestelijke leiders. Zonder een echte gids, zal de wereld ons leiden. Laat je niet van de wijs brengen en afvallig worden door de corrupte en verdorven  wereld. De wereld is niet alleen corrupt, maar wil ook ons verderven. Dit doet ons denken aan een zin uit het Evangelie van Jezus: ‘Zij willen niet alleen niet gered worden, maar willen niet dat jij gered wordt.’ Daarom ondervinden we zo veel obstakels, zoveel tegenslagen; dat is waarom wij, die Jezus volgen, constant worden aangevallen.

Degenen die ons aanvallen geloven niet in God en hebben geen geloof, houden niet van gebed, hebben Jezus nog niet ontmoet in hun leven, kunnen niet begrijpen waarom we in staat zijn om een sereen leven te leiden, een leven van kleine dingen op basis van dankbaarheid, broederlijke liefde, vergiffenis, barmhartigheid. Jezus en Maria hebben ons hun menselijkheid gegeven, een ware en volmaakte mensheid. Laten we hen nemen als model in ons leven. Laten we enkel en alleen luisteren naar hun zeer zoete, zeer barmhartige stem. Laten wij hen imiteren in de uitoefening van de christelijke deugden en hen vragen om te groeien, om ons geloof en ons vermogen om te beminnen te versterken.”

Opmerking:  in de Gezegende Tuin, op het speciaal vervaardigde pad, was er vandaag een kruisweg op blote voeten op de scherpe, kleine stenen van de weg, ter ere van het Heilig Hart van Jezus en tot eerherstel voor de beledigingen aan de Heilige Drievuldigheid. De kruisweg is een vrome, devote praktijk ‘…vooral gewaardeerd door Mijn zoon en Mij, de Koningin van het Kostbaar Bloed.’ (Boodschap 8 oktober 2012)

TOEWIJDING AAN JEZUS’ HART

Uw Hart, o Jezus, is een plaats van vrede, het zoete toevluchtsoord in de beproevingen van het leven, het zekere pand van mijn verlossing.
Ik wijd mezelf volledig aan U, zonder voorbehoud, voor altijd.
Neem bezit, o Jezus, van mijn hart, van mijn hoofd, van mijn lichaam, van mijn ziel, van alles van mijzelf. Mijn zintuigen, mijn krachten, mijn gedachten en affecties zijn de Uwe.

Ik geef alles aan U en ik offer alles aan U; alles behoort U toe.
O Heer, ik wil U meer en meer beminnen, ik wil leven en sterven van liefde.
O Jezus, dat elke daad van mij, elk woord van mij, elke hartenklop van mij, een akte van liefde is; dat de laatste adem een akte van zeer vurige en zeer pure liefde voor moge U zijn.


 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

“Lieve kinderen, dat Mijn Liefde die in jullie verblijft ertoe mag leiden dat je wordt aangewakkerd en verlost van alle negatieve gevoelens jegens het Koninkrijk van de Vader.”

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 juli 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Allerheiligste Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed met de Rozenkrans in Haar handen. Zij had rond Haar hoofd een krans van twaalf sterren.

 

"Geloofd zij Jezus Christus.
Lieve kinderen, dat Mijn Liefde die in jullie verblijft ertoe mag leiden dat je wordt aangewakkerd en verlost van alle negatieve gevoelens jegens het Koninkrijk van de Vader.
God is altijd bereid om jullie een nieuw leven te geven, maar jullie moeten bereid zijn om je toe te vertrouwen aan Hem.
Bevrijd jezelf van angst.
Bevrijd jezelf van alle agitatie.
Keer terug naar de eenvoud van de lelies en het graan op het veld.
Wees troosters van het Heilig Hart van Jezus en aanroep het Kostbaar Bloed van Mijn Zoon.
Ik zegen jullie in de naam van de Drie-eenheid in vereniging met de engelen en heiligen."

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’

"Ik verzoek jullie kracht en enthousiasme te herwinnen in Mijn Zoon Jezus,

bid Zijn Eucharistisch Hart om deze genade te bekomen.

 

 Boodschap van de Maagd van Fatima op 5 augustus 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

 Verschijning zaterdag 5 augustus 2017

 

Op deze glorieuze 5de augustus, de achtste verjaardag van de authentieke verschijningen van de Hemelse Moeder aan Mario waren er twee buitengewone verschijningen, één van Jezus om 16.30 uur en een andere van de Heilige Aartsengel Michael rond 17.00 uur. Beide hemelse bezoeken vonden plaats tijdens de processie met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat meermaals menselijk bloed en tranen weende. De boodschappen worden weergegeven in de juiste volgorde.

 

Boodschap van de Hemelse Moeder

 

Mario: De Heilige Maagd Maria verscheen na uren van intens lofgebed en gebed voor eerherstel op het einde van een mariaal lied door ieder van ons met veel liefde gezongen. De beminde Moeder, bijzonder stralend, waardeerde vooral de processie ter ere van Haar op de achtste verjaardag van Haar verschijning. De Hemelse Moeder toonde Zich gekleed zoals bij Haar eerste bezoek aan de Gezegende Tuin, de tuin die Zij koos om de wereld Haar laatste oproep te geven. Ze zei:

 

"Vrede aan jullie, Mijn geliefden.
Lieve kinderen, wees niet ontmoedigd op de weg van de bekering omdat ontmoediging niet van God komt en jullie geen vrede, vreugde, innerlijke helderheid brengt.
Ik verzoek jullie kracht en enthousiasme te herwinnen in Mijn Zoon Jezus, bid Zijn Eucharistisch Hart om deze genade te bekomen. Ik verzoek jullie om over al Mijn boodschappen te mediteren en om naar hier te komen met waar geloof en te volharden Mij te volgen. Herken jullie behoefte aan liefde die wordt voldaan door jullie hart te openen voor God. Bid veel voor de bekering van de atheïsten. Ik wacht op jullie in september, de maand toegewijd aan de engelen van de Heer."

 

Boodschap van Jezus Christus

 

Mario: Tijdens de processie, toen we net begonnen waren het tweede tientje te bidden van de heilige Rozenkrans, verscheen plots Onze Heer Jezus om mij de Heilige Eucharistie, genomen uit een heilig Tabernakel en zichtbaar gemaakt voor iedereen, te geven. Hij was helemaal in het wit en zeer schitterend gekleed. Na ons allen gezegend te hebben zei Hij:

 

"Ik zegen jullie allen, Mijn kinderen en Ik omhul jullie met Mijn Goddelijke Liefde. Bid in Mijn naam en in naam van Mijn Moeder. De mensheid vraagt om hulp, redding en bevrijding, vrede en comfort, genezing. De Rozenkrans zal jullie bevrijden en jullie genezen."

 

Boodschap van de Heilige Aartsengel Michael

Mario: Toen we het laatste stuk van de heilige weg liepen en het laatste tientje van de heilige Rozenkrans baden verscheen adembenemend met zeer jeugdig gelaat in al zijn schitterende schoonheid de Heilige Aartsengel Michael gekleed als krijger in een gouden harnas. Zijn zwaard verlichtte ons allen.

 

 "Ik ben de boodschapper van de Drie-eenheid en ik ben hier om jullie mijn steun te geven in de beproeving en om jullie de vrede van het Hart van de Vader aan te bieden. Aanroep mij en roep de hulp in van de engelenkoren."

 

Tijdens de verschijning van Jezus heeft iedereen gezien dat de mystieke Communie plotseling verscheen op de tong van de vertrouweling van de Verenigde Heilige Harten. Tekenen en wonderen bevestigen vandaag het bovennatuurlijke in dit wonderbare verhaal dat gegeven is en veel geeft aan hen die nederig de verschijning aanvaarden, luisteren naar de Moeder van God, Lerares in het ware geloof en Gids van de kleine kudde.

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

"Bid elke dag Mijn Rozenkrans, want het is een machtig wapen tegen Satan en zijn leger.

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 september 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Heilige Maagd verscheen op het einde van een mooi lied gezongen ter ere van Jezus. Ze was helemaal in het wit gekleed. De sluier, die Haar hoofd bedekt, omlijst Haar fijne gelaatstrekken. Haar ogen zijn blauw. Zij is door een oneindig licht omgeven, schitterend als bezaaid met verblindende briljanten.  De Heilige Moeder zei:

 

"Ik ben bij jullie Mijn dierbaren, wees niet bang.
Ik ben hier om jullie te behoeden voor het verlies van het ware geloof.
Vertrouw op Mij, vertrouw je toe aan Mijn Onbevlekt Hart.

 

Bid elke dag Mijn Rozenkrans, want het is een machtig wapen tegen Satan en zijn leger.
Bid, bid voor de bekering van de arme zondaars.
Bid voor vrede in de wereld, die zo verduisterd is.

Ik ben bij jullie en Ik wijs jullie de weg van de Hemel net zoals Ik het deed in Fatima.
Ik zegen jullie allemaal met Mijn heilige en miraculeuze olie die vloeit uit Mijn beeld.
Wees God dankbaar voor dit miraculeuze teken.“

 

Terwijl Zij deze woorden zegt, begint het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima overvloedig olie af te scheiden, waarmee alle aanwezige pelgrims tijdens de verschijning op het einde van de Rozenkrans mee gezegend werden.
Tijdens de verschijning weende Mario overweldigd door de vreugde die elke verschijning hem geeft.

 

BELANGRIJK: Laten wij de verschijning welkom heten en luisteren naar de stem van de Allerheiligste Maagd Maria. Iedereen die Haar zal verwelkomen, zal gered worden van de eeuwige verdoemenis, iedereen die Haar afwijst zal door de Goddelijke Gerechtigheid veroordeeld worden tot de vlammen van de hel.

 

De verschijning van Brindisi onthult het mysterie van de ongerechtigheid door de valse ketterse vrijmetselaarskerk te veroordelen die bestaat uit valse christenen en valse bedienaars, de vervolgers van de Moeder Gods die de Ene Ware Kerk van Christus in de Laatste Tijden vertegenwoordigt; de valse kerk waar de Antichrist zal heersen en zal werken door middel van een valse religie en valse christenen: een satanische maskerade.

 


https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’

“Ik nodig jullie uit om al Mijn boodschappen te beleven want zij zullen jullie vervullen van zuivere Liefde, Mijn moederlijke liefde.”

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op donderdag 5 oktober 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Vandaag wenste het heilige Hemelse Hof om ons met eindeloze liefde te overstromen en liet ons allen deze buitengewone gebeurtenissen intens beleven: de verschijning van de Madonna, het afscheiden van de heilige olie, de verschijning van Jezus die mij de Heilige Eucharistie gaf.

 

Mario: Vlak voor het begin van de heilige Rozenkrans stond ik bij het beeld van de Heilige Michael en ik begroette enkele pelgrims uit Duitsland die gekomen waren om de Maagd van de Verzoening te eren en daarna verscheen Onze Heer Jezus. Hij was helemaal gekleed in het wit en werd omgeven door een immens licht, een licht dat niet kan beschreven worden met een bestaande kleur. Nadat Hij mij met het kruisteken zegende en mij de Heilige Eucharistie gaf zei Hij:

 

“Ik zegen je in Mijn Heilige Naam. Ik ben Jezus, de Goede Herder.

Mijn zoon, ontvang Mijn Heilig Lichaam en aanbid Mij.

Ik wens dat de kleine kudde trouw blijft aan Mijn Heilig Evangelie van Leven en dat ze zich voeden met Mij, het Hemels Brood. Zij die zich met Mijn Heilig Lichaam voeden, zullen eeuwig leven.”

 

De Maagd Maria verscheen helemaal gekleed in het wit, gekroond door twaalf schitterende sterren en met een lange rozenkrans aan Haar rechterarm. De Madonna was buitengewoon stralend. Zij heeft de mensen allemaal gezegend en naar hen gekeken met ogen van oneindige moederliefde. De Heilige Moeder heeft gezegd:

 

“Geloofd zij Jezus Christus.

Lieve kinderen, Ik wil nog lang bij jullie blijven en jullie opvoeden om intens te beminnen, te vergeven en te heiligen met het gebed. Ik nodig jullie uit om al Mijn boodschappen te beleven want zij zullen jullie vervullen van zuivere Liefde, Mijn moederlijke liefde.

Blijf standvastig in de Leer van Jezus door je broeders te vermanen tot bekering van het hart. De weg van de bekering geldt voor iedereen want God maakt geen onderscheid tussen personen. God bemint iedereen en verlangt dat iedereen herrijst door Zijn Geest van Leven. In deze maand zul je veel dank ontvangen wegens Mijn tussenkomsten van universele Moeder. Ik verenig jullie allen met Mijn heilige geparfumeerde olie om jullie te zegenen in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid die Mij naar de aarde zendt."

 

Mario: Toen Zij de laatste woorden sprak begon uit de sokkel van het beeld van O.L.Vrouw van Fatima, waar het beeld op staat, de geparfumeerde olie van de Heilige Maagd te vloeien. De olie kwam er zo overvloedig uit dat er meer vaatjes nodig waren om alles te verzamelen.

 

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’

“Ik heb jullie vele tekens en boodschappen gegeven in deze jaren.

 Prijs God voor dit alles; wees dankbaar jegens de Heer voor elke ontvangen genade op deze heilige plaats..”

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 november 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De H. Maagd Maria verscheen helemaal wit gekleed met Haar Hart zichtbaar en omringd door drie gele rozen. 
 

De Maagd Maria: "Geloofd zij Jezus Christus."

Mario:
"In alle eeuwigheid.”

De Gezegende Moeder: "Ik zegen jullie Mijn kleintjes in de Naam van de Allerheiligste Drievuldigheid die Mij naar de aarde zendt om jullie aan te sporen tot gebed en tot vrede.
Ik heb jullie vele tekens en boodschappen gegeven in deze jaren. 

Prijs God voor dit alles; wees dankbaar jegens de Heer voor elke ontvangen genade op deze heilige plaats veracht door atheïsten en valse Christenen die niet tot de ware Christus behoren. Velen geloven dat ze Mij toebehoren, maar in waarheid behoren ze niet bij Mij omdat ze leven gebonden aan de dingen van deze wereld.  Blijf verenigd in de beproeving en verwijder jullie niet van Mij. De Boze zal vernietigd worden met heel zijn leger. Bid, bid en wees alleen maar van Mij.”

 

Mario na de verschijning: „De Madonna was bijzonder schitterend, stralend. Dit licht omhult me elke keer volledig en breidt zich uit naar allen: het is het Licht van God, want de Allerheiligste Maagd Maria brengt Gods Licht om ons te bevrijden van duisternis.  

Onze ziel, om beter gelijkvormig te worden met Jezus Christus en om steeds meer en meer op Hem te gaan gelijken, moet vele beproevingen, vele tegenslagen, vele obstakels overwinnen. Zij moet de strenge winter ervaren van misverstand, veroordeling, vonnis. Maar eenmaal overwonnen worden we één in Jezus Christus en het mooie komt bij ons tot uiting omdat er het goede is. Dat goede kan alleen ontstaan door onze overgave aan de Goddelijke Wil, vast in Jezus te geloven en Jezus zal het goede voortbrengen dat Hijzelf is: Jezus is het Hoogste Goed!

Dank aan de Maagd Maria die ons ook op deze 5de november is komen zegenen. Laten we het gebed van de heilige Rozenkrans blijven bidden bijzonder voor de zielen van onze overledenen, voor allen die we tijdens ons leven hebben gekend en die van ons hielden, ons hebben geholpen, aangemoedigd, ondersteund en getroost.  

Laten we deze zielen niet vergeten, dierbaar aan God, zodat ze in het Paradijs kunnen  komen en niet meer moeten lijden zodat ze vrede, licht en vreugde in God kunnen vinden, deel uitmaken van het Hemelse Hof en het Licht van Christus kunnen ervaren, het Licht van Zijn Wederopstanding en eens in de Hemel voor ons allemaal kunnen bemiddelen.“

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

“Ik ben jullie Moeder, jullie Gids en jullie Onbevlekte Moeder in het geloof. Lieve kinderen, zoek toevlucht in Mijn zuiver Hart en daarin kan de Boze niemand, op geen enkele manier, schaden.”

 


Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 december 2017 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

 

Mario: De Hemelse Moeder verscheen en zegende de Kerstkindjes geplaatst bij de kleine kapel van Haar verschijningen en ook de meegebrachte Jezuskindjes. Zie hier de boodschap die de Maagd vandaag wilde geven.

 

"Geloofd zij Jezus Christus.

 

Ik ben jullie Moeder, jullie Gids en jullie Onbevlekte Moeder in het geloof.
Lieve kinderen, zoek toevlucht in Mijn zuiver Hart en daarin kan de Boze niemand, op geen enkele manier, schaden. Vernieuw jullie geloof door iedere dag Mijn Rozenkrans intens te bidden. Ik luister naar jullie.

Wanneer jullie de Rozenkrans bidden met aandacht, roepen jullie Mijn hulp in.
Tijdens het Rozenkransgebed roep Ik goddelijke zegeningen af over jullie en schenk geestelijke genaden zoals vrede van het hart, innerlijke wijsheid, zachtmoedigheid en de vreugde van de Verrezen Jezus.

Aanroep Mij in de beproeving en Ik zal meteen komen en jullie ter hulp snellen.
De heilige geboorte nadert: beleef het in de liefde van God, voed jullie met de Goddelijke Eucharistie. Mijn dierbaren, Ik zegen alle meegebrachte Jezuskindjes (voor de kribbe) in de Naam van de Allerheiligste Drie-eenheid. Ik bemin jullie en Ik wacht elke 5de van de maand op jullie om de vrede van de Allerhoogste over jullie uit te storten."

Mario: De Maagd Maria was helemaal in het wit gekleed, omhuld door een verblindend licht. Het is moeilijk om de kenmerken van Haar gezicht te onderscheiden in dit zuivere licht, in deze schittering. Het licht van Maria is het licht van God dat ons hart doordringt en ons bevrijdt van elke duisternis en spanning. De Maagd waardeerde vooral de boete die werd aangeboden vanwege de kou. Boetedoening en gebed redden zielen van eeuwige verdoemenis.

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’