Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 Januari 2019

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

Mario: De Allerheiligste Maagd Maria verscheen helemaal gekleed in het wit, stralend, glorieus, vol van liefde, vol van hemelse schoonheid. Na het teken van het kruis te hebben gemaakt, heeft Zij gezegd:  

Geloofd zij Jezus Christus.

 "Lieve kinderen, Ik hou enorm van jullie en Ik geef jullie Mijn Zegen en Mijn Vrede.

Roep onophoudelijk de naam van Jezus Goddelijke Redder aan en jullie zullen behoed worden voor talrijke bekoringen. Overweeg de Boodschappen van het Leven en vertrouw alleen op de goddelijke genade. Ik spoor jullie allen aan om alleen van Mij en Jezus te zijn, blijf in de geopenbaarde waarheid en bemin altijd." 

Mario: De Heilige Moeder zegende ons allemaal, maakte een buiging en verdween toen in het oneindige licht. 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

"Lieve kinderen, de beker van toorn van de Vader is vol en loopt over." 

   

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 februari 2019 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa,
Brindisi, Italië

 

Mario: De Heilige Maagd verschijnt gekleed in het wit. Zij had twaalf fonkelende sterren rond Haar hoofd. Na het tekenen van het kruis en na ieder van ons, Haar kinderen, gezegend te hebben, heeft Zij gezegd:  

 

"Lieve kinderen, Ik ben de Moeder van God en ben gekomen om jullie te redden van het Kwaad, van zonde en corruptie, aanvaard Mijn moederlijke oproep en wees volgzaam voor de Heilige Geest.

Lieve kinderen, de beker van toorn van de Vader is vol en loopt over. 

Bid, bid en doe boete.” 

 

Mario: Daarna maakt de Hemelse Moeder het teken van het kruis en verdween in het oneindige hemelse licht. 


BELANGRIJK: Zowel bij de gebedswake van 4 februari en op de verschijningsdag zelf van 5 februari  is Jezus verschenen aan Mario en gaf de Eucharistie, zichtbaar voor de aanwezigen. Ook heeft de rozenkrans van de ziener op 5 februari veel heilige olie afgescheiden. 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

"Lieve kinderen, aanbid de Goddelijke Wonden van Jezus en wees eenvoudig, nederig, liefdevol en wees geen ‘meester’, alleen Jezus is de Meester. 

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 maart 2019 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria is verschenen helemaal in het wit gekleed met twaalf glinsterende sterren om Haar hoofd. Zij werd vergezeld door engelen en de H. Jozef. Zij heeft gezegd:

 "Vrede zij met jullie Mijn geliefden, Ik ben de Moeder van het Woord en Ik ben gekomen om jullie te zegenen met Mijn engelen en Mijn bruidegom de H. Jozef.
Lieve kinderen, aanbid de Goddelijke Wonden van Jezus en wees eenvoudig, nederig, liefdevol en wees geen ‘meester’, alleen Jezus is de Meester.
Mijn kinderen, Ik nodig jullie uit om boete te doen in deze heilige vastentijd.
Ik bemin jullie en zegen jullie, wees Mijn vreugdevolle apostelen." 

 

BELANGRIJK: Tijdens de gebedswake op 4 maart was er een buitengewone verschijning van Jezus met de Heilige Eucharistie, Hij gaf Mario de Eucharistie, zichtbaar voor de aanwezigen. Op 5 maart werden de 20 mysteries gebeden van de Rozenkrans, afgewisseld met liederen. Tijdens het gebed  kreeg Mario een visioen.  Hij zag de Heilige Maagd de rozenkransen van alle aanwezigen zegenen, zag Haar door de menigte gaan en hen vervullen met Haar oneindige liefde. 

 

Gebed tot Sint Jozef 

Tot u, H. Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van uw Allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. 

Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door Zijn Bloed heeft verworven en help ons in onze noden door uw machtige bijstand. 

Dat vragen wij omwille van de liefde, die u heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmee gij het Kindje Jezus hebt omhelsd. 

Zorgzame bewaarder van het H. Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. 

Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. 

Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. 

En zoals gij weleer het Kindje Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. 

Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen. Amen. 


https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

  "Ik nodig jullie uit om elke dag de heilige Rozenkrans, de Wondenrozenkrans en de Tranenrozenkrans te bidden.” 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 April 2019 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed. Zij droeg een kleine kroon bestaande uit zonlicht.
 

"Gezegend zij de naam van Jezus. Ik ben de Onbevlekte Maagd.
Lieve kinderen, Ik ben weer bij jullie om iedereen in de naam van Jezus te zegenen met Mijn heilige olie, olie van troost die de wonden van de ziel en het lichaam geneest en jullie kracht en licht geeft.

 Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om herboren te worden en de Heilige Geest in jullie hart te verwelkomen voor een nieuwe lente.

Mijn sublieme liefde versterkt jullie en Mijn engelen vergezellen jullie allen deze maand.
Ik zegen de kaarsen die naar Mijn heilige tegenwoordigheid zijn gebracht.
 

Ik nodig jullie uit om elke dag de heilige Rozenkrans, de Wondenrozenkrans en de Tranenrozenkrans te bidden.
Oordeel niet, bemin, vergeef, verwelkom iedereen en voel jullie onder Mijn mantel.
In mei zal Ik, de Koningin van de Hemel, jullie Moeder en Vrouwe, de universele Medeverlosseres die verlangt jullie het Paradijs te geven, nog bij jullie zijn.”
 

Mario: De Gezegende Maagd heeft ons allen gezegend, maakte een buiging en verdween in het oneindige hemelse licht. 


BELANGRIJK: vóór de verschijning van de Madonna verscheen Jezus die de Heilige Communie aan Mario gaf. Toen werd de Kruisweg gedaan en onmiddellijk daarna kwam de Maagd. Het beeld heeft geparfumeerde heilige olie afgescheiden waarmee allen zijn gezalfd.
 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

"De zonde maakt dat men niet helder kan zien, de zonde verduistert jullie genade in plaats dat ze jullie alles laat zien met de ogen van Jezus. De zonde misvormt de ziel.

Mijn kinderen, verzaak aan wereldse dingen voor het Koninkrijk Gods." 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 mei 2019 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria verscheen gekleed in het wit. Zij had een lange rozenkrans bestaande uit lichtgevende parels. Na het kruisteken te hebben gemaakt, heeft Zij glimlachend liefdevol gezegd: 

"Lieve kinderen, het Goede overwint het Kwade, het Licht overwint de duisternis, de Liefde overwint de haat. Wees gerust, Mijn Hart zal het thuis van jullie zielen zijn.
Ik wil jullie naar de Levende God brengen, maar jullie moeten krachtiger strijden tegen Satan en zijn duivelse suggesties. Satan bestaat echt en hij is jullie vijand en hij is de vijand van God: hij is het Kwaad.
De zonde maakt dat men niet helder kan zien, de zonde verduistert jullie genade in plaats dat ze jullie alles laat zien met de ogen van Jezus. De zonde misvormt de ziel.
Mijn kinderen, verzaak aan wereldse dingen voor het Koninkrijk Gods. In juni zal Jezus met Mij meekomen om het water te zegenen. Ik druk het Teken van Overwinning op jullie voorhoofd en het zegel van wijsheid op jullie lippen."

 Opmerking: Voordat de processie begon nam Mario deel aan de pijnlijke passie van Jezus. Iedereen zag het wonder van de stigmata. Op 4 mei ontving hij de H. Hostie van Jezus. Geïnspireerd door de Hemel spoorde hij iedereen aan tot bekering opdat men zich al niet als heilige voelt of denkt zijn doel al te hebben bereikt, maar omdat we op aarde allemaal zondaars en onvolmaakt zijn.

Laten we onszelf dit afvragen op basis van de boodschappen, het Woord van God en het leergezag. Het doel van de reis is de redding van de eigen ziel waarvoor iedereen persoonlijk verantwoordelijk is. Laten we luisteren en nederig blijven zonder de eerste plaats of die van exclusiviteit te willen. Zie niet altijd het kwaad in de ander en geef anderen niet altijd de schuld, vaak is er iets dat niet goed is in degene die denkt "slachtoffer" te zijn.

We lijden allen en allen dragen het Kruis: het onze. Stilte, gebed, verborgenheid en volgzaamheid aan de Hemel door de zieners, profeten van God. Er is nog veel te leren en om te groeien. Laten wij de anderen beminnen met een oprecht en een hart zonder pretentie. God is God en wij zijn wij: laten we standvastig blijven in deze zekerheid en bekeren we ons waarachtig: het is tijd.

(vrij vertaald) 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

Lieve kinderen, Ik ben hier met Mijn Jezus, de enige Redder van de wereld, de Vredevorst.

 

Ik ben hier om jullie liefde, vrede, licht, vreugde te geven“

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 juni 2019 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

 Mario: De Heilige Maagd verscheen na een explosie van licht, helemaal in het wit gekleed. Aan Haar rechterkant was de Heer Jezus in het rood gekleed. De Heilige Maagd heeft ons allen gezegend met het teken van het kruis en zei: 

 

"Geloofd zij Jezus Christus. 

Lieve kinderen, Ik ben hier met Mijn Jezus, de enige Redder van de wereld, de Vredevorst. 

Ik ben hier om jullie liefde, vrede, licht, vreugde te geven. Jullie worden uitgenodigd om elke dag speciaal Mijn Rozenkrans te bidden en jullie toewijding te hernieuwen aan het Goddelijk Hart van Jezus. 

Leef van de liefde en van lofprijzing aan de Allerhoogste Vader, geef elke twijfel op, elke angst, elke verwarring. Vertrouw jullie toe in Mijn handen. Wees sterk in God.“ 

 

Mario: De Maagd was verheugd en dankte voor het overwegen van de 20 mysteries van de heilige Rozenkrans. Jezus zegende het water. Glimlachend verdwenen zij in het oneindige licht. Ik hoorde de stem van Jezus zeggen: 

 

Ik zegen jullie Mijn kinderen met de heilige olie van hemelse troost door het beeld dat Mij vertegenwoordigt.“

   

Toewijding aan het Hart van de Verlosser - geopenbaard op 16 oktober 2009

 

Mijn kinderen, vanaf nu zullen jullie Mijn Zoon Jezus met dit gebed van toewijding aan Zijn Goddelijk Hart smeken“: 

 

Heilig Hart van Jezus, levende bron van erbarmen en liefde, wij bieden ons aan en wij wijden ons toe om in de genade van het Evangelie van het leven en het heil te leven. Verbrand met de vlam van Uw liefde alle haat en alle onreinheid, zodat wij alleen nog beminnen en in heiligheid kunnen leven. 

Wij bidden U, o barmhartig Hart, laat door U heen trots en hoogmoed verdwijnen, om Uw trouwe dienaars te zijn. 

Wij bidden U, o Goddelijk Hart van Christus, verlaat ons nooit, maar verlicht ons met Uw Heilige Geest.
Laat in ons het geloof, de hoop en de liefde groeien en kom om in Uw kinderen te wonen en ons Uw liefde te tonen. Amen.
 

 

Bemin het Hart van Mijn Zoon en bid onophoudelijk voor de redding van de wereld.“


https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

 

"Ik ben hier bij jullie door de Wil van de Heilige Drie-eenheid om jullie vrede te schenken, rust, de eeuwige redding die van Jezus komt."

 

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op vrijdag 5 juli 2019, aan Mario d’Ignazio

in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

  

Mario: De Maagd verscheen gekleed in het blauw vergezeld door vele engelen en de bijzondere aanwezigheid van de H. Teresia van het Kindje Jezus. Haar handen waren gevouwen. Zij zegende iedereen en zei: 

 

Geprezen zij Jezus Christus. 

Lieve kinderen, Ik ben de Koningin van de Gezegende Tuin, Ik ben hier bij jullie door de Wil van de Heilige Drie-eenheid om jullie vrede te schenken, rust, de eeuwige redding die van Jezus komt. Het is noodzakelijk dat er veel volgzaamheid is, gehoorzaamheid en het luisteren naar de boodschappen van Leven en Hoop voor een nieuwe mensheid. 

Het is noodzakelijk dat jullie je volledig toevertrouwen in Mijn handen en elke dag over het Woord van God mediteren. Mijn kinderen, houd van het leven, want het is een kostbaar geschenk, dat jullie niet voor de tweede keer wordt gegeven. God is bij jullie en werkt met macht voor jullie eeuwig geluk.“ 

 

Mario: De Maagd Maria zegende ons met het kruisteken en verdween in het oneindige hemelse licht. Ze was omgeven door licht. Wanneer ik dit (licht) zie, zie ik het Paradijs. Zij kan voldoen aan al onze behoeften. Het beeld van O.L.Vrouw van Fatima scheidde overvloedig welriekende heilige olie af waarmee na vier rozenkransen de gelovigen werden gezalfd. 

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

    

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin en Moeder van de Hoop, Middelares van alle genaden. Ik geef jullie Mijn Onbevlekt en Zuiver Hart: verwelkom het.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  

vrijdag 5 August 2019
(10e verjaardag van de verschijningen) 

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

  

Mario: De Madonna was helemaal in het wit gekleed, de Heilige Geest wervelde onder de vorm van een lichtgevende duif rond de persoon van de Maagd Maria die bij de vierde Rozenkrans verscheen met een gouden kroon op Haar hoofd. Nadat Zij het kruisteken had gemaakt, zei Ze glimlachend: 

 

Geprezen zij de naam van Mijn Zoon Jezus.
Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin en Moeder van de Hoop, Middelares van alle genaden.Ik ge ef jullie Mijn Onbevlekt en Zuiver Hart: verwelkom het.

Wees sterk in de Drie-eenheid door elke dag te bidden en te mediteren over het Evangelie van Mijn Zoon, zodat jullie geloof onverwoestbaar is.
Satan zal proberen jullie van God, van gebed, van de sacramenten te verwijderen om jullie tot wanhoop te brengen, tot ontmoediging, om jullie definitief van het Goddelijke leven te scheiden.

God is liefde, God is vrede, God is licht, God is oneindige gerechtigheid.
Ik verzoek jullie, Mijn kinderen, tot totale bekering van het hart, verzoek jullie om het Heilig Aanschijn van Jezus te aanbidden, verzoek jullie om zuiverheid, verzoek jullie een voorbeeld voor de anderen te zijn.

Vandaag was Ik bij jullie tijdens de Processie en legde Ik Mijn handen op jullie om te zegenen en bevrijden van alle kwaad.
Jullie zijn allemaal aangeraakt door Mijn onbevlekte handen.
God is altijd bij jullie, Hij regeert soeverein in de wereld.“
 

Mario: De Heilige Maagd is, na het kruisteken te hebben gemaakt, verdwenen in het oneindige paradijselijke licht. Ze heeft alle heilige voorwerpen gezegend. Direct daarna had ik een visioen van de Heilige Drievuldigheid die ons allen verlichtte met blauwe, gouden en witte stralen. Toen verscheen een zin:
„Wees één zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn.“
 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

    

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

Vandaag heb Ik vele zielen naar de Hemel gebracht,dankzij jullie vurig smekenin deze plaats van vrede.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  

vrijdag 5 november 2019

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

De ziener vertelt: 

De Maagd Maria verscheen geheel in het wit gekleed, omhult doorhet oneindige Licht van de Vader. Nadat Ze het kruisteken had gemaakt, zei Ze: 

 

"Geprezen zij Jezus Christus!Mijn geliefde kinderen, kleine kudde die ons liefheeften ons reedslang in deze Heilige Woning trouw volgt,Ik vertrouw jullie allentoe aan de Vader, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geestende Allerheiligste Drievuldigheid. Ik geefjeMijn zegen, in vereniging met de Engelen en alle Heiligen van het Paradijs. Vandaag heb Ik vele zielen naar de Hemel gebracht,dankzij jullie vurig smekenin deze plaats van vrede. Mijn kinderen, de wereld is bedekt met velezonden,gebed enboete zal hetredden van hetkwaaddatregeert in deze wereld. Wees alleenvan Mijen van Jezus de Verlosser door onophoudelijk tot de Heilige Geest te bidden.”

 

Mario: DeHeilige Maagd zegentiedereen en verdwijnt in het oneindige Hemelse Licht.

 

BELANGRIJK: Breng uw beeldjes mee van het Kindje Jezus op 5 december aanstaande, om gezegend te worden door de Hemelse Moeder.Gebed voor de zielen van het vagevuurop voorspraak van de Madonna van de Carmel(tentoongesteld in het Huis van de "Gezegende Tuin"). Medelijdende Maagdvan de Carmel, Udie de vreugde bent van de triomferende kerk, de hulp van de strijdendekerk, Ubent ook de troostvan de lijdendekerk. Leg Uw Rechterhand medelijdend over zoveel zielen die lijden in het Vagevuur en bevrijd hen, zodatze spoedig in het zalige visioenvan de Hemel worden toegelaten.Gedenk, OHeilige Maagd, vooral mijn familieleden en al diegenen die het meestverlaten enaan hun lot zijn overgelaten. Stort,O MedelijdendeDame, overvloedigde verdiensten van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus over de gekozen bruiden van de Heer, zodat zij kunnen verkwikt worden in de eeuwige Vreugde. En u, gezegende zielen die zoveel met uw gebeden kunt bekomen bij God,bemiddel voor ons en bevrijd ons van alle gevaren van geest en lichaam,bescherm onze families zodat we allenmogen toegelaten worden tot de eeuwige gelukzaligheid. Amen.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

"Open jezelf voor de barmhartige liefde en geloof in Mijn Bovennatuurlijke Interventie op deze plaats van genade, bekering, verzoening en meditatie van het Goddelijke Woord.“ 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  

vrijdag 5 Dezember 2019

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië 

Mario: De Heilige Maagd verscheen na een explosie van glorieus Licht. Ze was gezonden en gehuld in het sneeuwwit Licht van de Vader en was gekleed in schitterend wit, met een Rozenkrans in de Hand ter hoogte van Haar Hart. Nadat de liefste en tederste moeder ons had gezegend zei Ze:

 

"Geloofd zij Jezus Christus. Lieve kinderen, Mijn kleine geparfumeerde bloemknoppen. Ik ben onder jullie als Moeder van de Verlosser en Onbevlekte Medeverlosseres, Ik breng jullie Mijn Moederlijke Zegen, in de Naam van Jezus de Verlosser. Mijn kinderen, open jullie harten voor Mijn Moederliefde en bid onophoudelijk tot de Allerheiligste en Eeuwige Drie-eenheid van Liefde, opdat het jullie vrede, licht, wijsheid en levensvreugde zou geven. Open jezelf voor de barmhartige liefde en geloof in Mijn Bovennatuurlijke Interventie op deze plaats van genade, bekering, verzoening en meditatie van het Goddelijke Woord. Vertrouw jezelf toe aan de Heilige Trooster en wijd jezelf toe aan Hem, Mijn Bruidegom en Hij zal de Spirituele Wedergeboorte in jou bewerken."
 

Mario: De Heilige Maagd zegende alle Jezus kindjes en zachtjes glimlachend verdween Ze in het oneindige Paradijselijke Licht. 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’