Ik hou oneindig veel van jullie en zal jullie nooit alleen laten.“ 

 

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 januari 2020

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk
Santa Teresa, Brindisi, Italië
 

 

Mario: De Maagd Maria verscheen in een schittering van hemels Licht, vergezeld door de Aartsengel Michaël en de Heilige Jeanne d’Arc. De Koningin van Hemel en aarde was helemaal in het wit gekleed. Ze zei :  

 

Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, open jullie hart voor Mijn oproep als universele Moeder en Koningin van de Liefde. Wees beschikbaar en help jullie medemens. De vlam van Mijn Onbevlekt Hart verwarmt jullie het hele nieuwe jaar door. Bid en roep de hulp in van de Aartsengel Michaël en de roemrijke Jeanne d’Arc. Ik hou oneindig veel van jullie en zal jullie nooit alleen laten. Ik zegen uw afbeeldingen en medailles die in Mijn heilige Plaats zijn gebracht. Ik dorst naar uw gebeden, uw smeekbeden. Ik dorst naar GEBED.”  

 

Mario: De Maagd Maria verdween in het oneindig Licht. 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

Ik ben hier om jullie uit te nodigen voor de toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart“

 

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 februari 2020

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk
Santa Teresa, Brindisi, Italië
 

 

Mario: De Maagd Maria is verschenen, vergezeld van talloze engelen. Ze was helemaal in het blauw gekleed. Ze had een lange Rozenkrans in haar handen. Na het maken van het Kruisteken zei Ze : 

 

Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van Fatima, de Koningin van de Rozenkrans en Ik ben hier om jullie uit te nodigen voor de toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart en om trouw het pad van vrede, zuiverheid, geestelijke wedergeboorte en naastenliefde te volgen. De Heilige Geest zal jullie leiden naar de kennis en het begrip van de hele waarheid. Bid, bid en leef in liefde en vereer vooral het Heilig Gezicht van Jezus.”  

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 

"Bied Mij altijd het gebed van de Rozenkrans aan, vast elke vrijdag, vooral in deze vastentijd. De stralen van het Heilig Kruis verlichten jullie."

  

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 maart 2020

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk
Santa Teresa, Brindisi, Italië
 

 

Mario: De Dame verscheen tegen het einde van de vierde Rozenkrans geheel in het blauw gekleed, met een Duif (de Heilige Geest) op Haar Rechterschouder. De Heilige Jozef, Haar Kuise Bruidegom was aanwezig aan de rechterzijde van de Maagd. Na het maken van het Kruisteken zei de Maagd Maria liefdevol:

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van Nazareth, de Moeder van de Goddelijke Verlosser, uw Redder en Trooster.
Ik wil dat je jezelf meer en meer heiligt door het bidden met het hart, met lofprijzingen en met Eucharistische aanbidding. Neem afstand van het kwaad en van de zonde. Kies de weg van het goede en de christelijke deugden. Verlaat het brede pad van verderf om het smalle pad van eeuwige redding te nemen. Vele zielen zijn op het pad van verderf omdat ze niet bidden.
Bied Mij altijd het gebed van de Rozenkrans aan, vast elke vrijdag, vooral in deze vastentijd. De stralen van het Heilig Kruis verlichten jullie. De Heilige Jozef, Mijn Bruidegom, is met Mij om jullie allen te zegenen en om Zijn afbeeldingen en Heilige Medailles te zegenen. In april zal ik persoonlijk de kaarsen zegenen bij het licht, waarvan jullie zullen bidden in de maand mei toegewijd aan Mij van 19 tot 20. In april zou het Mij aangenaam zijn dat er speciaal een Kruisweg wordt gedaan ter ere van de Goddelijke Passie van Mijn Zoon Jezus, die stierf om jullie te verlossen, die stierf om jullie te redden. Mijn Zoon heeft al Zijn Bloed voor jullie gegeven. En wat geven jullie aan Jezus?
Ik ben hier om jullie te redden, om jullie te troosten in jullie ellende, om jullie wonden te genezen, om jullie nieuw leven en vrede te geven, om jullie onder Mijn Mantel te beschermen, om jullie hoop te geven. Want spoedig zullen al jullie dromen, de dromen die jullie in je hart hebben en die verloren lijken, worden gerealiseerd in de kracht van de H. Geest die je zal vervullen, omdat de H. Geest alles kan doen.
Open je hart om te hopen en lief te hebben. Jullie hebben in deze lange jaren veel beproevingen, veel tegenslagen doorstaan. Ga verder op het pad van gebed, van bekering, van verzoening. God de Vader beloont al Zijn kinderen, allen die van Hem houden. Een grote beloning is voorzien voor iedereen die veel heeft geleden om Mij te volgen en om van Mij te houden. God zal Zijn hulp sturen. God zal Zijn trouwe dienaren, ‘de Heilige Engelen’ sturen om jullie te helpen. Vrees niet Mijn kinderen. De schaduw van eeuwig verderf is ver van jullie. Wees niet bang, Mijn kinderen, geen kwaad kan jullie deren, geen wapen tegen jullie gemaakt kan jullie ooit overwinnen.
Vergeet niet dat Mijn Onbevlekt Hart zal zegevieren. Het licht van Fatima zal overal schijnen. Het Eucharistische Koninkrijk van Mijn Zoon zal het koninkrijk van het beest vernietigen, Mijn tegenstander. Mijn kinderen, ik hou enorm van jullie en elke vijfde van de maand wil ik dat jullie hierheen komen om de Rozenkrans te bidden, te zingen en de Heilige Geest te prijzen, de Eeuwige Drie-eenheid, de enige ware God."

Mario: De Maagd Maria zegent Haar kleine kudde en verdwijnt in het oneindige licht.

BELANGRIJK: op de 5de van de maand maart ontving Mario de H. Communie van Jezus, zichtbaar voor de aanwezigen. Zijn Rozenkrans gaf een wonderbaarlijke Heilige Olie af. Mystieke parfums werden waargenomen door de mensen. De beelden van de Heiligen weenden overvloedig. De Gekruisigde Jesus werd aanbeden en de Heilige Geest aanroepen.


https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

"In deze dagen van ongeluk ben Ik bijzonder dicht bij jullie. Ik geef jullie Mijn Vrede en Mijn Moederliefde en Ik droog al jullie tranen." 

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 april 2020

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk
Santa Teresa, Brindisi, Italië
 

  

Mario: Na de Kruisweg, terwijl we "Hosanna in de Hoge" zongen, verscheen de Moeder Gods en de Koningin van Hemel en aarde was gekleed in het wit, had 12 fonkelende sterren om Haar Hoofd en droeg een lange Rozenkrans. In Haar Handen schitterde de Goddelijke Hostie, die Ze me aanreikte. Dan zei Ze:

 

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, Ik zegen jullie allemaal in de Naam van Jezus de Vredesprins. Ik zegen de aanwezigen en allen die in hun huis de Kruisweg hebben gebeden volgens de intentie van Mijn Onbevlekt Hart. Ik zegen alle kaarsen in de Naam van de Heer. In deze dagen van ongeluk ben Ik bijzonder dicht bij jullie. Ik geef jullie Mijn Vrede en Mijn Moederliefde en Ik droog al jullie tranen. Aanbid de Gekruisigde Jezus. Dompel je onder in Zijn Heilige Wonden. Neem je toevlucht tot Hem: Zijn Stralende Wonden.”

 

Jezus houdt oneindig veel van je en wil je het Paradijs geven. Beleef, Mijn boodschappen. Ik geef je Mijn Moederlijke Omhelzing.

 

Mario: De Heilige Maagd glimlachte en verdween in het oneindige Hemelse Licht.

 

BELANGRIJK: Na het bidden aan het Kruis van Verlossing (op de plaats van de verschijningen), het lijden en de dood mediterend van Jezus en het aanroepen van Zijn Kostbaar Bloed, deed Mario de Kruisweg blootvoets, samen met zijn familie. Hij bad opdat de pandemie zou eindigen en voor de bekering van de zondaars. Na de Kruisweg verscheen Onze Lieve Vrouw met de Heilige Hostie binnen de omheining van de plaats waar de verschijningen altijd plaats vinden, net als bij andere bezoeken. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima huilde menselijke tranen. Het beeld van de Heilige Teresa weende ook uitbundig. De Maagd van Barmhartigheid onder het Kruis weende eveneens menselijke tranen.

 

P.S.

De familie D'Ignazio, de rechtmatige eigenaar van de tuin, heeft, met inachtneming van de voorschriften van de regering en de noodtoestand, besloten de geplande activiteiten en vergaderingen tot een nader te bepalen datum uit te stellen, met inachtneming van de aanbevelingen van het door het voorzitterschap van de Raad van Ministers en het ministerie van Volksgezondheid, het wetenschappelijk technisch comité en de maatregelen van het voorzitterschap van de regio Puglia, waar het wordt aanbevolen de concentratie van mensen te vermijden, gezien de complexe en delicate situatie die door het Coronavirus in alle Italiaanse regio's, met inbegrip van Puglia, is ontstaan. 

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

"Lieve kinderen, samen met de Engelen van de Hemel, ben Ik hier om jullie de vrede te brengen, het ware leven in de Heilige Geest, Mijn Echtgenoot"

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 mei 2020,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

  

Mario: De Maagd Maria verscheen in het wit gekleed, afgeboord met goud, vergezeld van vele in het wit geklede Engelen. Nadat Ze het kruisteken had gemaakt, zei Ze liefdevol : 

 

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, samen met de Engelen van de Hemel, ben Ik hier om jullie de vrede te brengen, het ware leven in de Heilige Geest, Mijn Echtgenoot en om jullie de vreugde van de Verrezen Christus te geven. Open je hart voor mededogen, voor liefdadigheid, voor naastenliefde en verlaat het kwade. Ik ben bij jullie, Mijn kinderen en Ik geef jullie Mijn zegen als Hemelse Moeder. Bid, bid, bid en wijdt je leven toe aan Mijn Onbevlekt Hart en aan het Eucharistisch Hart van Jezus.”

Mario: Nadat de Maagd Maria het kruisteken had gemaakt, verdween Ze in het oneindig Licht. 

 

De toewijding:

De essentie van toewijding (volgens de akte van toewijding), is het bewust en volledig afstand doen van de zonde, de verleiding van het kwaad, de geest van de boze en zich onherroepelijk geven aan het Hart van de Heilige Maagd Maria en door Haar Hart aan het Hart van Jezus, als antwoord op Hun liefde. Met deze toewijding vernieuwt en verdiept de christen zich bewuster in zijn toewijding aan God, die in het doopsel plaatsvond. . We behoren allemaal tot Jezus omdat Hij onze Schepper en Verlosser is. Nog meer zijn wij de Zijne, vanwege de doop en dit geldt voor elke christen. We moeten “dit toegewijd zijn” aan Jezus bevestigen en het vervolgens steeds weer vernieuwen met onze persoonlijke keuze. Dit gebeurt op een uitstekende manier met een goed voorbereide toewijding tot het Hart van Jezus.

 

We zijn niet alleen van Jezus, maar ook van de Heilige Maagd Maria, onze geestelijke Moeder. Wie zich aan het Hart van Maria geeft, wordt door Haar aan het Hart van Jezus gegeven. Zij is de kortste weg naar Jezus; bemiddelaarster en pleitbezorgster bij Hem. 

 

De regel van de Heilige Grignon de Montfort is van toepassing : door Maria tot Jezus! 

 

In de volle betekenis van het woord kunnen we ons alleen aan God toewijden, dus ook aan Jezus, die niet alleen de ware Mens is, maar ook de ware God. Aan de Heilige Maagd Maria wijden wij ons alleen in de breedste (analoge) zin van het woord toe, daarom gebruiken wij, in overeenstemming met de recentste richtlijnen van de Apostolische Stoel, bij voorkeur de woorden “toevertrouwen”, “bevrijden”, “offeren.”

Met de toewijding door de Heilige Maagd Maria geven we aan Jezus: onze ziel en ons lichaam, onze geestelijke vooruitgang, onze gebeden, offers en goede werken, onze verborgen innerlijke strijd, inspanningen voor de zuiverheid van de ziel, diverse kruisen, onze gezondheid en familie, kennissen en vrienden, ons beroepsleven en materiële goederen.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 

„Kinderen Ik hou van jullie en met Jezus de Verlosser en Goede Herder leid Ik jullie naar de Vader die in de Hemel is.“

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 juni 2020

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk
Santa Teresa, Brindisi, Italië
 

 

 

Mario: Op het einde van de vierde rozenkrans verscheen de Allerheiligste Maagd samen met Haar Goddelijke Zoon Jezus. De H. Harten waren volledig in het wit, omgeven door vele Engelen.

Na het maken van het kruisteken zei de Maagd Maria liefdevol :

“Geprezen zij Jezus Christus. Zing en bid voor de H. Drievuldigheid. Vertrouw jezelf toe aan Mijn Hart als liefste en zuiverste Moeder, de Toevlucht van de arme zondaars, zieke gezinnen en jongeren. Kinderen Ik hou van jullie en met Jezus de Verlosser en Goede Herder leid Ik jullie naar de Vader die in de Hemel is. Vandaag hernieuw Ik de oproep tot bekering tot het Heilig Hart, tot vrede en overgave aan de Goddelijke Wil die altijd heerst.”

Mario: Nadat de Maagd Maria sprak zei Jezus :

 

“Ik zegen al het water en jullie allemaal, Mijn kinderen.Aanroep in juli vooral Mijn Kostbaar Bloed voor de genezing van de zieke wereld."

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 

„Klamp jevast aan Mijn Onbevlekt Hart. Bid. Bid altijd. Bidden is lichtgevenden verlossend, het is bevrijdend.“
 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 august 2020,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

 

Mario: De Maagd Maria washelemaal in  het azuurblauw gekleed en hadeen gouden kroon op Haar Hoofd. Zewasvergezeld door de Heilige Jozef,Haar Echtgenoot en de Heilige Theresia van het Kindje Jezus. De Maagd Maria maaktehet Teken van het Kruis, zegendede Heilige Voorwerpen en ons allen en zei:

 

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, Ik ben de Koningin van de Vrede, van de Overwinning, de Universele Moeder. Vandaag zijn we het11dejaar van de Verschijningen, van tekens, wonderen,mirakels, genezingen, bekeringen en bevrijdingen van de boze. Vertrouw uwleven aan Mijen aan Mijn zoon Jezustoe. Klamp jevast aan Mijn Onbevlekt Hart. Bid. Bid altijd. Bidden is lichtgevenden verlossend, het is bevrijdend. Blijf in de Vrede van Jezus,omdat Jezus alle zonde door satan in het vlees heeft overwonnen. Jezus heeft overwonnen, de Vader heeft overwonnen, de Heilige Geest heeft overwonnen. Wees gehoorzaam aan Mijn Oproep. Laat je van binnenuit veranderen door de Heilige Geest, Mijn Echtgenoot. Lieve kinderen, moge deze maand worden opgedragen aan de Vader, toegewijd aan de Vader. Bid de Noveen tot de Vader. Herontdek de toewijding aan de Vader van de Liefde, de Allerhoogste Vader die in jou Zijn verblijf heeft, die heerst overhet universum. Kinderen, Ik hou enorm veel van jullie en Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik omhul jullie met MijnMantelen Ik zegen iedereen in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid. Bedankt dat u aan Mijn Oproep gehoor hebt gegeven. Bedankt voor de boetedoening die jullie deden vanwege de regen."

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

"Lieve kinderen, Ik ben de Koningin van de Engelen. Ik ben hier onder jullie om u uit te nodigen tot bekering van het hart, tot eenheid met de Heilige Geest, tot vrede, tot onophoudelijk gebed."

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 september 2020,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

Mario: De verschijning van de Maagd Maria ging vooraf door een schittering van blauw licht. Nadat Zij het Kruisteken had gemaakt, zei Ze met een glimlach:

 

"Geprezen zij de Goddelijke Naam van Jezus. Lieve kinderen, Ik ben de Koningin van de Engelen. Ik ben hier onder jullie om u uit te nodigen tot bekering van het hart, tot eenheid met de Heilige Geest, tot vrede, tot onophoudelijk gebed. Mijn kinderen, Ik vraag u om uw hart aan te bieden aan Mijn Jezus, Ik vraag jullie om zachtmoedig, nederig en medelevend te zijn. Ik vraag jullie om u toe te wijden aan de Heilige Geest, Mijn Echtgenoot en de hulp in te roepen van de Beschermengelen, in het bijzonder de Aartsengel Michaël.” 

 

Mario: Nadat de Maagd gesproken had, zegende de Heilige Aartsengel Michaël het zout en nodigde ons uit tot bekering van het hart, de zuiverheid van de ziel en de eenvoud. De Maagd Maria was helemaal gekleed in stralend wit en droeg een Kroon omkranst met twaalf sterren. Een lange Rozenkrans hing aan Haar Linkerarm, alle twintig mysteries glansden met een gouden licht. De Heilige Aartsengel Michaël was gekleed als soldaat. Al het zout werd gezegend; wat een groot geschenk. Het beeld van de Maagd van Fatima druppelde geparfumeerde Heilige Olie waarmee we binnenkort allemaal zullen worden gezalfd. Toen de Heilige Aartsengel Michaël met de Heilige Maria uit het gezichtsveld verdween, hoorde ik de stem van Jezus: "Het beeld van Mijn Liefste Moeder geeft overvloedig Olie af. Zalf u met deze Olie om te worden genezen naar lichaam en ziel." 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

"Ik wens dat Mijn geliefde Rozenkrans samen met het Kroontje van de H. Wonden en het Kroontje van Mijn Heilige Tranen wordt gebeden." 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 oktober 2020,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

Mario: Aan het einde van de twintig mysteries verscheen in 7 glorieuse lichtkringen de Heilige Maagd, Universele Medeverlosseres en Middelares van alle genaden, de gezegende oliebron van het H. Oliesel. Zij was gekleed in het blauw met een roze sluier op Haar Hoofd en een witte band rond Haar Middel, vergezeld door de Heilige Jozef Haar Echtgenoot en de Heilige Theresia van het Kindje Jezus. Na het kruisteken zei ze:

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, op de Vleugels van de Heilige Geest kom Ik te midden van jullie om je te vragen te bidden, te bidden…Ik wens dat Mijn geliefde Rozenkrans samen met het Kroontje van de H. Wonden en het Kroontje van Mijn Heilige Tranen wordt gebeden.

Herken Mijn Zoon Jezus als jullie enige persoonlijke Redder en als jullie God. Mijn Zoon is de ware mens en de ware God, de tweede Persoon van de Heilige Eeuwige Drie-eenheid. Hij werd mens voor jullie, om jullie te verlossen, om de deur van het Koninkrijk der Hemelen te openen. Jezus Mijn Zoon gaf al Zijn Bloed voor jullie eeuwige goed. Neem met Mij de Weg van het goede, de Weg van de Christelijke Deugden; laat de 7 doodzonden achterwege, vecht met de Wapens van Licht en Liefde tegen satan, Mijn en jullie tegenstander. De aarde is bedekt met demonen en duisternis omdat er veel demonen in de lucht zijn, maar dankzij jullie Beschermengelen zal de duisternis zich van jullie afkeren. Blijf in Mijn Licht en in Mijn Vrede als Goddelijke en Onbevlekte Moeder.

Mijn kinderen, jullie zijn voorbestemd voor de Eeuwigheid! Mijn kleine kudde, blijf de weg van Mijn Onbevlekt Hart volgen, Mijn Boodschappen van Vrede en Redding verspreiden, samen met de Hemelse Sacramenten en de Heilige Medailles. Deze maand zal Ik jullie bijzonder dichtbij zijn. Mijn kinderen, Ik nodig jullie opnieuw uit tot bekering die een leven lang duurt. Mijn kinderen, leg uw vertrouwen in Mijn Handen. Bid tot Mij en roep Mij aan als de Vrouwe van de Rozenkrans. Ik ben hier altijd aanwezig op deze plaats van Vrede en Liefde. Ik ben uit de Hemel neergedaald om jullie uit te nodigen tot vrede en gebed met het hart; tot ware bekering. Wees zachtmoedig, wees nederig en eenvoudig. Ik geef jullie Mijn Moederlijke Omhelzing en Mijn Kus en Ik nodig jullie uit om te bidden voor de bekering van de hele wereld. Ik zegen jullie allen, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.“

 

Mario: De Maagd Maria was vreugdevol. Onze Lieve Vrouw nodigt ons uit om een meer persoonlijk geloofspad te volgen, om een persoonlijke relatie met Jezus te hebben. Ieder van ons heeft een persoonlijke relatie met Jezus. Laten we deze relatie herontdekken. De tekens zijn belangrijk, maar de Boodschappen zijn belangrijker, omdat ze ons binnenin genezen en ons bevrijden van de verwarring die in deze tijden van atheïsme en ketterij in de wereld heerst. Laten we ons vastklampen aan het leergezag van de Kerk, aan de Heilige Traditie en aan het Woord van God, om niet te verdwalen. In het geloof is de redding van de ziel cruciaal.

 

BELANGRIJK: Het beeld van Pater Pio en de Heilige Theresia van het Kindje Jezus huilden op 4 en 5 oktober. Op 4 en 5 oktober ontving Mario van Jezus, de Mystieke Communie. Mario's Rozenkrans scheidde olie af op de avond van 4 oktober. 

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

"Luister naar Mijn Stem, bid speciaal voor de zielen in het vagevuur gedurende deze maand die aan hen is opgedragen." 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 november 2020,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

Mario: De  Maagd  Maria verscheen-helemaal  in  het  blauwgekleed. Ze  had  12  fonkelende  sterren om Haar Hoofd.  Ze glimlachteop  een  bijzondere  wijze.  Ze  werd  vergezeld  door de  HeiligeJozef, Haar Echtgenoot. Nadat Ze ons allemaal hadgezegend met het Kruisteken, zei ze:)

 

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, lieve kinderen, ik ben jullie Hemelse Moeder.De Heilige Geest heeft Mij naar jullie toegezonden om jullie aan te sporen tot het gebed van het hart,  tot  bekering,  tot  verzoening  met  de  Allerhoogste.  Herontdek  een persoonlijkpad  met Mijn Zoon Jezus. Luister naar Mijn Stem, bid speciaal voor de zielen in het vagevuur gedurende deze maand die aan hen is opgedragen. Bid, bidaltijd, in het bijzonder voor het einde van deze pandemie. Mijn kinderen, bied Mij jehart aan, zodat Ik het met Mijn Moederliefde kan vullen. Mijn kinderen, Ik geef jullie vrede. Ik geef jullievreugde. Ik geef julliehetEeuwige Leven.Dit leven bestaat uit beproevingen die overwonnen moeten worden met gebed,geloof ende devotie totMijn Heilige Tranen. Dit leven duurt maar even, het Eeuwige Leven is voor altijd. Werk aan de komst van het Eucharistisch Koninkrijk van Jezus. Doe alles met liefde, doe alles voor God, zonder enige vorm van tegenprestatiete verwachten. Mijn kinderen, heb iedereen lief, verwelkom iedereen in jehart en bid voor jullie vervolgers, voor hun bekering en voor de bekering van de vervolgersvan de Heilige Kerk. Ik ben dicht bij jullieen  leg Mijn Mantel over jullieen Ik geef jullieMijn Heilige Kus. Klamp je nogmaals vast aan Mijn Hartalseen anker van eeuwige verlossing. Mijn  kinderen,  ik  wacht  elke 5dedagop  jullie,  om  jullie  lofprijzingen en  smeekbeden  te ontvangen en  jullie te  verzamelen  onder  Mijn Mantelals Moeder  van God.Op  5 december aanstaande zullen de " Jesus-kindjes" die in uw kerststalworden geplaatst, gezegend worden. Bid,  bid  altijd,  want  vrede wordt  alleen  bestendigd  door  gebed.De eenheid van  christenenkomt alleen voort uit het gebed. Bid onophoudelijk zodatje Mijn Zoon Jezus ervaart die al in je hart aanwezig is. Ik hou van jullieen zegen jullieallen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.“

 

Mario: De Heilige Maagd verdween glimlachendin Haar Hemels Licht.

 

Gebed tot de Heilige Maagd Maria voor de meest vergeten zielen van het Vagevuur:

O   Maria,   heb  medelijden   met   die   arme  zielen   die, die   zich   bevindenin hetdonker reinigingsoordop de plaats van boetedoeningen dieniemand op aarde hebben om aan hen te denken. Gewaardig, o goede Moeder, om op die verlaten zielen een blik van medelijden te laten vallen; inspireer bij velemenslievendechristenende gedachte om voor hen te bidden en zoek in Uw Moederhart naar manieren om hen genadigte hulp te komen.O Moeder van eeuwigdurendeHulp, heb medelijden met de meest verlaten zielen in het vagevuur. Genadige Jezus, geef zedeeeuwige rust. Bid 3 maalhet Salve Regina.

 

Gebed van de HeiligeGaspar voor de zielerust van de zielen van het vagevuur: 

Jezus mijn Verlosser, onze Vader en Trooster, herinner Udat de zielen de onschatbare prijs van   Uw Goddelijk   Bloed   hebben   gekost.   O   mijn   Verlosser,help volgens Uw bewonderens-waardige Voorzienigheid  de  heiligezielen  van  het vagevuur. Zie  toe  hoeze dorsten om U te aanschouwenenvan Uw Aanwezigheid te genieten en in eerbied en respect verliezen ze niet de gelijkvormigheid aan Uw Wil.Ze roepen uit: "Heb erbarmen met mij, heb erbarmen  met  mij”.In  ieder  geval  wachten  ze In het  reinigingsoordop  verlichtingdoor het medelijden van trouwe pelgrims op aarde.Uw genaden roepen hen op en verplichten hen tot voortdurendeijver voor het vermeerderen  van  die  aflaten,  die  het  binnengaan  in  Uw  Allerheiligste Koninkrijk, O mijn God, voor zoveel van uw kinderen zullenversnellen.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

"Lieve kinderen, Ik kom naar jullie toe, om jullie allemaal te zegenen en jullie de Vrede en het Licht van de Allerheiligste Drie-eenheid van Liefde te brengen." 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 december 2020,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 
 

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het blauw gekleed. Ze had het Kindje Jezus in Haar moederlijke Armen, gewikkeld in glinsterende witte doeken. Na het maken van het kruisteken zei ze: 

 

"Moge de Heilige Drie-eenheid verheerlijkt worden. Lieve kinderen, Ik kom naar jullie toe, om jullie allemaal te zegenen en jullie de Vrede en het Licht van de Allerheiligste Drie-eenheid van Liefde te brengen. Ik spoor jullie allemaal aan tot bekering van hart, tot zuiverheid van ziel en lichaam. Ik spoor jullie aan om je te verenigen met Mijn Zoon Jezus die geboren is om de Eucharistie in te stellen. Mijn kinderen, geef je deemoedig over aan Mijn Moederlijk Hart. Mijn kinderen, geef jezelf volledig over aan Mij en Ik zal jullie naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest leiden. Ik ben de Troosteres van de gekwelde en verbitterde harten en Ik bid, Ik bid dat je bevrijd mag worden van deze vreselijke pandemie. Mijn kinderen, Ik zegen alle "Jezuskindjes", zelfs deze die tentoongesteld zijn in de pelgrimshuizen... Wijd je toe aan Mijn Onbevlekt Hart en jullie zullen grote genaden ontvangen door Mijn glorieuze tussenkomst. Mediteer over het Heilig Evangelie. Ik hou van jullie. Ik geef jullie Mijn omhelzing als Universele en Zuivere Moeder. Tot ziens".