Boodschap gegeven op donderdag 20 juni 2019

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het blauw gekleed, Ze had een gouden kroon op Haar hoofd en een zeer lange rozenkrans in Haar handen, achter Haar was een groot blauw kruis. Dit kruis straalde veel licht over ons uit. Sint Jozef stond naast de Moedermaagd. Hij zegende ons, evenals het Kindje Jezus, het lag in Sint Jozefs armen. Sint Jozef zei:

"Aanroep mij en ik zal jullie redden."

Mario: De Maagd Maria zei na het kruisteken te hebben gemaakt:

"Geloofd zij Jezus Christus. 

Lieve kinderen, blijf altijd in Mijn Onbevlekt Hart en leef in de genade van de verrezen Jezus. Leef alleen voor God in onthechting van alles en iedereen. Wees heilig zoals God heilig is.

De tijden zijn dringend en de goddelijke gerechtigheid zal alle verdorven en goddeloze personen treffen en allen die Mijn verschijningen vervolgen. Bid de heilige Rozenkrans.

Aanroep de Heilige Geest, aanbid Jezus in de Eucharistie en vertrouw op de barmhartige Jezus.

Mijn Zoon en Ik houden enorm van jullie en willen jullie het Paradijs geven. Laat jullie omhullen met Mijn Mantel. Zeer spoedig zal Mijn Hart triomferen.

Zie hoe de valse kerk krachtig werkt om jullie te verwijderen van Mijn boodschap. Geloof in Mij, geloof in Mijn boodschappen en tekenen en Ik zal jullie bevrijden van de valstrikken van de Boze.”

Mario: De Maagd Maria stak Haar rechterhand op en zegende ons met het kruisteken. Toen verdween Zij in het oneindige paradijselijke licht. Sint Jozef en het Kindje Jezus verdwenen samen met Haar.

Boodschap gegeven op zaterdag 22 juni 2019, in Duitsland

 

"Geprezen zij Jezus Christus.

 

"Lieve kinderen, Ik ben het, de Onbevlekte van de Heilige Geest, die het Levende Vuur is, de Vlam van Liefde die elke ketterij verbrandt.

 

Ik nodig jullie uit om te bidden voor de zwaar verdeelde Kerk.
Bid voor de Kerk van Rome.

 

Luister naar de stem van de Hemel en kom naar Mijn verschijning in Brindisi en ontvang eindeloze genaden.

 

Ik hou van jullie en zegen jullie allen met Mijn moederlijke Zegen."

 

Boodschap gegeven op zondag 23 juni 2019in Duitsland

 

"Geprezen zij de naam van Jezus.

 

Ik ben de Moeder van het Goddelijk Woord en de Vrouwe van het Ware en het Nieuwe Leven.

 

Lieve kinderen, Ik ben dicht bij jullie en geef jullie Mijn vrede, Ik omhul jullie met Mijn moederlijke Liefde.

 

Mijn kinderen, Ik ben dicht bij jullie en Ik geef jullie Mijn Onbevlekt Hart zodat jullie het kunnen beminnen en de Eeuwige Vader kunnen prijzen met het Hart van jullie Hemelse Moeder.

 

De tijd nadert van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart.

 

Geef jezelf aan Jezus. Wijd jullie toe aan de Eucharistische Jezus en vrees het kwaad niet, want Christus heeft het kwaad overwonnen.”