Boodschappen gegeven aan Mario tijdens 3 gebedsdagen in Duitsland

 op 28,29 en 30 oktober 2017

 

Getuigenis van Mario op zaterdag 28 oktober 2017, Marienhaus, St. Mauritz-Freiheit 48, Münster, Duitsland

Mario: De Madonna verscheen helemaal gekleed in schitterend wit. Nadat Zij ons zegende met het kruisteken, heeft Zij gezegd:

 
"Gezegend, geprezen en verheerlijkt zij de Allerheiligste Drie-eenheid. Mijn kinderen, verwelkom Mij in jullie harten en aanroep Mij elke dag.

Ik heb veel tekenen gegeven tezamen met Mijn Jezus, maar veel harten zijn hard, geloven niet in het goddelijke en staan klaar om te oordelen en te veroordelen elk teken dat van de Hemel komt. Mijn lieve kinderen, geloof in Ons van de Hemel en versmaadt Onze hulp en Onze wondertekenen niet.

De mens van vandaag is erg ongelovig en geen enkel teken kan hem tot de Vader bekeren (behalve door een speciale genade). Weet dat je je moet toevertrouwen aan Mijn Hart om te kunnen leven als ware Christenen. De ware Christen houdt van iedereen en bidt voor allen.

Wees barmhartig en luister naar Mij via Mijn instrumenten waar zoveel tegenkanting en vervolging heerst en die door de meesten verkeerd begrepen worden.

Zegen Mijn kinderen met een klein kruisteken op het voorhoofd, leg hun de handen op smeek om de uitstorting van de Geest van Liefde."

Zaterdag 29 oktober 2017, Jugendheim Bernkastel-Kues, Jugendheimstr.13,  Bernkastel-Kues (Moezel), Duitsland

 

Mario: De Maagd Maria verscheen gekleed in het wit. Zij zei:

 

"Geprezen zij Jezus Christus. Ik ben de Moeder van de Levende. In deze heilige bijeenkomst van gebed en eerherstel voor de Eucharistische beledigingen en heiligschennissen, ben Ik hier op bevel van de Vader. Ik nodig jullie uit om in de vrede van de Heer te blijven en niet bang te zijn voor vervolging van de medewerkers van het Beest. Mijn verschijningen zullen in toenemende mate worden bevochten en als overbodig worden beschouwd, maar zullen de Naties en de Kerk voor zoveel verwarring behoeden.

Bevrijd jezelf van onnodige vrees en laat jullie leiden door Mij en de Heer Jezus.
Bid dat de harten zich bekeren van het kwaad dat ze Mijn oproepen hebben aangedaan, anders zullen naar ze naar de hel gaan en met hen al degenen die hen hebben geloofd.

Het is tijd om Mij te volgen en zonder twijfel te eren, omdat er in alles een geheimzinnige betekenis is." 

Zondag 30 oktober 2017: Jugendherberge Lindau, Herbergsweg 11, Lindau, Duitsland

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt in het wit gekleed en naast Haar staat de H. Aartsengel Michaël.

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, vandaag ben Ik hier bij jullie, want Ik wil jullie zegenen met Mijn Moederliefde. Ik verzamel jullie allemaal onder Mijn mantel en jullie zullen veilig en beschermd zijn. Geloof is als een vlam die altijd moet gevoed worden doordat men bidt. bidden. Weet volledig van Christus te zijn, ver van de wereld, alleen ondergedompeld in God. Ik zal jullie niet in de steek laten. Wees voorzichtig met diegenen die jullie benaderen, jullie om hulp vragen. Leid ze naar Mij. Vandaag is de H. Michael hier om jullie te bevrijden van Satan die jullie kwelt met zijn bekoringen en vleierij. Bid elke dag Mijn Rozenkrans."