Boodschap van de Heilige Moeder van God,

gegeven op 27 oktober 2019, België.

 

Mario: De Koningin der Hemelen verscheen in een roos kleed en een lange witte sluier. Sint Jozef Haar Echtgenoot was bij Haar, samen met de H. Theresia van het Kind Jezus. Verenigd in de Naam van de Heilige Moeder van het Woord, daalde een stroom van oneindig paradijselijk wit Licht neer op ons allemaal. Nadat de Maagd Maria het kruisteken had gemaakt, zei Ze liefelijk glimlachend : 

 

"Geloofd zij Jezus Christus. 

Lieve kinderen, Mijn geliefde uitverkoren uit het Hart van de Vader, verwelkom de Geest van Leven, de Geest van de Vader die in je harten “Abba” (uit het Hebreeuws: Vader) zal roepen en je zult branden van Liefde voor iedereen. 

Aanbid het Heilige Gelaat van Jezus en draag de medaille van het Heilige Gelaat om de hals, het zal je vrede geven en het zal je echte vreugde schenken. Het zal je ziel frisheid geven en je zult bevrijd worden van elke verleiding van de duivel. Vele aanvallen zullen tegen de kleine kudde en tegen Mijn Verschijningen en de Goddelijke Tekenen zijn, vanwege het atheïsme. 

Maar de waarheid van God zal de duisternis van de slang overwinnen. Lieve kinderen, Mijn kleine geurende bloemknoppen verspreiden overal Mijn Heilige Boodschappen van geestelijke vernieuwing en wedergeboorte, samen met het Beeld van de Maagd der Verzoening. 

Mijn kinderen, Ik zegen jullie allen en België, samen met de H. Jozef (Mijn zeer kuise echtgenoot) en de H. Teresia van het Kind Jezus en het Heilig Gelaat.” 

 

Mario: Nadat de Maagd Maria ons allemaal had gezegend met het kruisteken, verdween ze plotseling in het oneindige paradijselijk Licht van de Allerheiligste en eeuwige Drie-eenheid van Liefde. 

 

BELANGRIJK: Van 26 tot 29 oktober was Mario in België, om getuigenis af te leggen van de boodschap van de Maagd der Verzoening. Elke 5de van de maand (vanaf augustus 2009) verschijnt de Maagd in de Gezegende tuin, voor de bekering van de hele wereld. 

Tijdens de gebedsbijeenkomst vertelde Mario over wat hij jarenlang heeft beleefd: de passie van Christus, de mystieke Communies, de zalvingen met heilige Olie en de vele bloederige Tranen van O.L.V. Hij spoorde ons aan om de tranenrozenkrans van Onze Lieve Vrouw te bidden en ons toe te wijden aan Haar Onbevlekt Hart, zoals de Heilige Moeder het vraagt. 

Hij vertelde ook over de aanvallen van de duivel en zijn aanhangers, over de vervolgingen (als slachtoffer van Liefde) en hoe Onze Lieve Vrouw altijd heeft gezegevierd. 

Honderden toegewijde luisteraars hoorden Mario' s getuigenis, aanvaardden zijn uitnodiging tot gebed en ontvingen de zalving samen met het opleggen van de handen van de ziener. 

 Boodschap van Onze Lieve Vrouw op 28 oktober 2019, België.

   

Mario: De Madonna was gekleed in het blauw. Ze had een gouden kroon op Haar Hoofd, haar Hart omringd door twaalf rode rozen en aan elke Voet een gouden roos. De Heilige Maagd was omgeven door zeven cirkels van licht, als halo's. Nadat de Heilige Maagd Maria het kruisteken maakte, lachte Ze lief en zei: 

 

"Geprezen zij Jezus Christus." Ik zei: "Welkom Onze-Lieve-Vrouw.” De Maagd Maria zei: "Welkom mijn kind, welkom mijn geliefde kinderen van België. Ik ben de Heilige Maagd, de Moeder, de Ster van de nieuwe evangelisatie. 

God zendt Mij naar elke natie, om je te herinneren aan alles wat Mijn Zoon tweeduizend jaar geleden vertelde. Jezus hield van het Kruis en ook jij bent geroepen om het Kruis lief te hebben en je over te geven aan de Wil van de Vader. 

Kinderen, luister naar Mijn Stem en doe gebedsbijeenkomsten ter ere van de Maagd van de Verzoening. Bid de Rozenkrans, het Kroontje van Onze Lieve Vrouw van de tranen en het Kroontje van de Heilige Wonden van Jezus. Ik sta dicht bij u en Ik nodig u allen uit om de dingen van hier te verlaten, je te onthechten van de dingen van de aarde en naar de Hemel te kijken die je met vreugde opwacht, want de Hemel is je thuis ”.

  

Mario: Na deze laatste woorden "... de Hemel is uw thuis ..." te hebben gezegd, zegende de Maagd Maria ons allemaal met het kruisteken en glimlachte Ze liefdevol in het oneindige paradijselijk Licht van de Hemel.

 

BELANGRIJK: Van 26 tot 29 oktober was Mario in België om getuigenis af te leggen van de boodschap van de Maagd van de Verzoening. Elke 5de van de maand ( vanaf augustus 2009) verschijnt de Maagd in de Gezegende Tuin, voor de bekering van de hele wereld. 

Tijdens de gebedsbijeenkomst in België, vertelde hij wat hij jarenlang heeft beleefd: de passie van Christus, de mystieke Communies, de zalvingen met de Heilige Olie en de vele bloederige Tranen van O.L.V. Hij spoorde ons aan om het Kroontje van de tranen van Onze Lieve Vrouw te bidden en ons toe te wijden aan Haar Onbevlekt Hart, zoals de Heilige Moeder het vraagt. 

Hij vertelde ook over de aanvallen van de duivel en zijn aanhangers, over de vervolgingen (als slachtoffer van Liefde) en over hoe Onze Lieve Vrouw altijd heeft gezegevierd over de leugens en lasteringen van de handlangers van het Beest. Honderden toegewijden luisterden naar Mario' s getuigenis, aanvaardden zijn uitnodiging tot gebed en ontvingen de zalving en het opleggen van de handen van de ziener. 

Bedankt Mario, voor het verwelkomen van de Madonna en om je beschikbaar te stellen voor deze evangelisatiebijeenkomsten.