Boodschappen ontvangen in België en Duitsland tijdens de gebedsdagen op 14, 15 en 16 september 2018

 

Mario was uitgenodigd in België en Duitsland om te getuigen over de verschijning van de Maagd Maria van de Verzoening, een echte verschijning verwelkomd door de kleine kudde, maar gevreesd en bestreden door de schandelijke sekte van de kerkelijke Vrijmetselarij en zijn aanhangers, leden - allen die de Verschijning vervolgen.

In gehoorzaamheid aan de Onbevlekte Ontvangenis verwelkomt Mario deze uitnodigingen om te evangeliseren, om God de eer te geven en zielen te redden. Tijdens de drie gebedsbijeenkomsten verscheen de Moeder Gods en op de derde, laatste dag bracht Zij de Eucharistie zichtbaar voor de aanwezigen.

Men rook een rozengeur in de vergaderzalen. Tijdens elke gebedsbijeenkomst legde Mario zijn handen op en zalfde hij de gelovigen met de heilige olie die het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima afgeeft met de goedkeuring van zijn geestelijke vader, die hem al jaren volgt. Er waren talrijke priesters en religieuzen aanwezig die aan de oproep beantwoord hebben. Gezegend zij de Allerheiligste Drievuldigheid.

    

Vrijdag 14 september 2018  - Avelgem / België

 

Restaurant – Hotel „De Gouden Klokke“, Trappelstraat 25

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal gekleed in het wit met de Rozenkrans in de hand. Zij maakte het kruisteken, Zij heeft gezegd:

   

"Ik ben de Moeder van België en de Maagd der Armen.
Lieve kinderen, vandaag, op de dag van het Heilig Kruis, nodig Ik u uit om voor het kruis te bidden en het Bloed van Jezus te aanroepen door het Kroontje van het Kostbaar Bloed. (Coroncina del Prezioso Sangue naar H. Maria Magdalena de Pazzi)

Lieve kinderen, zonder het kruis is er geen redding of vrede.

Heb het Kruis lief en aanbid het: grote genaden komen van het kruis.

Bemin Mijn rozenkransgebed.
Stel je in verbinding met Mij door te komen naar Brindisi op heilige pelgrimstocht. 

Elke vijfde van de maand ben Ik in Mijn Tuin.

Ik zegen jullie allemaal."

Mario: Zij zegende iedereen met het kruisteken en verdween wuivend met Haar rechterhand naar ons. Zij was prachtig, glimlachend en vol van licht.

 

Kroontje van het Kostbaar Bloed

 
Op de grote kralen van de rozenkrans:

Eeuwige Vader, ik offer U op door het Onbevlekt Hart van Maria

het Bloed van Jezus Christus,

voor de heiliging van de priesters,

voor de bekering van de zondaars,

voor de stervenden en

voor de zielen van het vagevuur!

Op de kleine kralen:

Laat Uw Kostbaar Bloed neerdalen over mij,

o Jezus, om mij te versterken en om de duivel te verslaan.

 

Tot slot:
Onze Vader, Wees Gegroet, Gloria 

 

 Zaterdag 15 september 2018 – Duitsland

 

Mario: De Allerheiligste Maagd Maria verscheen omgeven in een oneindig licht. Zij was in het wit gekleed. Zij heeft gezegd: 

 

"Lieve kinderen, als Vrouwe van de Vrede vraag Ik jullie om Jezus, de Koning van de Vrede, samen met Zijn Vader, te verwelkomen in je hart. Heb vertrouwen in het heilig Evangelie en bid veel. De engelen zullen jullie helpen in de beproevingen.

Ik bemin jullie. Ik ben met jullie.”

 

Zondag 16 september 2018 – Duitsland

 

Toen Mario de hal binnenkwam, wachtte de Maagd Maria al op hem. Zij was in het wit gekleed. Zij had een kelk gevuld met Goddelijke Hosties. Zij gaf me de Eucharistie en zei:

 

"Ontvang de Eucharistie, het Heilig Lichaam van de Heer. Lieve kinderen, aanvaard Mijn Onbevlekt en Smartvol Hart in de ziel om één te zijn in Jezus en met Mij, de universele Moeder. Bid voor de bekering van Duitsland, binnengedrongen door de Vrijmetselarij. Verenigd zullen wij winnen, Mijn kinderen.”

 

Mario: De Maagd Maria zegende allen en verdween plotseling.