De Belofte

 

De Heilige Maagd heeft speciale beloften gedaan voor degenen die de weg van boete en eerherstel gaan op de plaats van de verschijningen. De H. Maagd Maria heeft beloofd op 19 juni 2010 aan allen die aan de processie zullen meedoen tot Haar eer, deze speciale genaden als teken van liefde van de beminnelijke Moeder en krachtige Voorspreekster geschonken worden en tot eeuwige herinnering aanHaar verschijningen in Brindisi.  

Wat de Heilige Moeder ons geeft door middel van Haar prachtige beloften zijn tekenen van Haar glorierijke tegenwoordigheid onder ons, van Haar overlopende liefde. Zij is bij elk van ons en geeft ons zo veel. We kunnen nooit de grote genade begrijpen van de nederige plaats Contrada Santa Teresa in Brindisi. We vragen aan de Heer Jezus ons de nederigheid en eerbied te geven die nodig is om deze hemelse gift te aanvaarden - de laatste waarschuwing - zoals Onze Lieve Vrouw van de Verzoening ze vaak herhaalt in de aan ons gegeven boodschappen in deze tijd van genade en barmhartigheid.    

 

Hier zijn de Moederlijke beloften gesproken door de Koningin van de Hemel
op 19 juni 2010
:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid. Ik ben de Heilige Maagd van de Verzoening, Koningin van de Hoop. Mijn zoon, de 5de dag van de maand nadert (19 juni 2010) en Ik zal het volk troosten en het verhoren, ten beste spreken voor hen bij de Troon van God. Vandaag geeft Mijn onbevlekt en zuiver Hart een plechtige belofte aan al degenen die het pad van boete en eerherstel zullen volgen in Mijn Santa Contrada. Ik geef Mijn voortdurende bescherming en in het bijzonder beloof Ik dat:

 

- Mijn Hart van Moeder van Barmhartigheid zal de eeuwige schuilplaats zijn tegen de aanvallen van de tegenstander en zijn samenzweringen.

 

- De zieke families zullen worden genezen en zullen hemelse zegeningen ontvangen,  de H. Aartsengel Michael zal over hen waken.

 

- Als er voor de zielen in het vagevuur geofferd wordt, zal hun troost worden geschonken en een aantal van hen zal worden opgenomen in de Hemel.

 

- Alles wat zal worden gevraagd met nederigheid en naastenliefde zullen jullie verkrijgen.

 

- Degenen die het pad van het Ware Leven in God verloren hebben zullen het opnieuw vinden en nooit meer zal de duisternis zonde en corruptie verspreiden.

 

- Als de weg van boete zal worden gegaan door Mijn kinderen en gewijde dienaren, zal het hun roeping versterken en hun lauwheid zal veranderen in vurige liefde die de harten verwarmt. De belofte die Ik vandaag openbaar geldt voor altijd." 

 


EUCHARISTISCH MARIAAL HEILIGDOM
VAN CONTRADA SANTA TERESA, BRINDISI

 

 

 

Hier heeft de Madonna miraculeuze tekenen en wonderen gegeven voor de bekering vooraleer de Grote Straf van drie dagen van duisternis komt. Aan het einde van de verschijningen, om alle mensen te zegenen en bedanken die in Haar hebben geloofd en volhard om blijvend te getuigen van Haar werkelijke aanwezigheid in de Gezegende Tuin, zal Zij zich openbaren aan alle aanwezigen!

 

De vreugde zal oneindig zijn! Het Grote Teken zal de verschijning doen goedkeuren en erkennen en de bouw van een heiligdom gewijd aan de Maagd van de Verzoening. Zoals te Fatima en Lourdes, zal ook Brindisi door de Heilige Kerk worden goedgekeurd, die niet anders kan dan het bovennatuurlijke karakter van het gebeuren erkennen. Mario, een nederig werktuig van de Madonna zal na de aardse dood worden begraven in het Heiligdom van Maria.