Een artikel uit het tijdschrift ‘Maria Heute’ (Parvis-Verlag, Zwitserland)
van Christian
Parmantier; 3 juni 2012

  

Op de binnenplaats, tegenover de grote metalen schuifdeur die de ingang is, werd op verzoek van Jezus op 25 april 2011 een kruis opgericht. Wij hadden ons bezoek niet aangekondigd. Mevrouw D'Ignazio ontving ons hartelijk en leidde ons naar de Madonna vlak voor het kleine kapelletje onder de enige olijfboom die midden op de binnenplaats groeit en die nu beschermd is door een bloeiende ‘barrière’ van een jasmijnstruik, waaruit een heerlijke geur komt. Aan de achterzijde sluit een huis de hof af. Om zich te beschermen tegen het barre weer, werd een canvasdak gespannen. Aan de linkerkant scheidt een kleine afsluiting het gebied af, toegankelijk voor de pelgrims, van de grote moestuin die verfraaid werd door een aantal bomen. Onlangs werd een pad langs de afsluiting voltooid om daar op bepaalde dagen een processie te kunnen houden.

Nadat mevrouw D'Ignazio gehoord had, met welke bedoeling wij gekomen waren, belde zij haar zoon Mario op, die onmiddellijk naar huis kwam. Hij bracht ons naar het kleine kapelletje onder de wilde olijfboom, waar de Madonna hem verschijnt. Wij vertrouwden Haar deze ontmoeting toe. Nu, eigenlijk wilden wij gewoon een afspraak maken voor een interview, maar Mario was onmiddellijk bereid om onze vragen te beantwoorden.

 

1. INTERVIEW MET MARIO

Mario, beginnen we met een voorstelling van je?
Mario: Ik ben geboren op 4 februari 1984. Ik heb altijd een eenvoudig leven geleid; ik ben een jonge man net als zoveel anderen. Ik heb, net als mijn familie, altijd geleefd als praktiserend katholiek. Ik heb altijd geloofd in God, omdat ik werd opgevoed in de Heer te geloven. Maar ik dacht niet dat Jezus en Maria zich zo dicht bij mij konden vertonen, dat zij zo zichtbaar konden worden, zo actueel in mijn leven en dat ze op deze wijze met mij zouden spreken!  Vóór dit contact met God was ik net als de andere mensen; ik geloofde dat God en de Madonna bestaan, ik vroeg hun om hulp, om hun zegen in mijn leven, om gezondheid, kracht ...

 

Waren er in je jeugd voortekens of speciale gaven?
Mario: Geen bijzondere gaven, maar toen ik klein was, werd ik genezen door de Madonna. Ik was 7 jaar oud, had hoge koorts die niet zakken wou. Mijn ouders waren bij mij en probeerden de hoge koorts te laten zakken en op een nacht was ik genezen. Ik heb een licht in de slaapkamer gezien. Ik dacht dat mijn ouders het licht aangeknipt hadden, maar toen zag ik in de hoek van de kamer een kleine, zeer mooie vrouw, helemaal wit van licht. Zij zweeg. Ik begon te huilen en riep dat deze vrouw in de kamer was. Toen werden mijn ouders wakker en zij zagen hoe het licht, dat altijd minder werd, verdween en de koorts was plotseling gedaald. Ik weet niet of het de Madonna was, maar het is zeer waarschijnlijk. Een stille verschijning als voorbereiding. Het lijkt mij dat de boodschap was: "Ik heb je genezen en eens, op een dag zul je Ons dienen."

Later, wanneer de verschijningen begonnen, is alles veranderd. In werkelijkheid, werkt God in het leven van iedere mens en in de geschiedenis van de hedendaagse samenleving.
De eerste verschijning vond hier plaats op 5 augustus 2009 in Contrada Santa Teresa om 16.00 uur bij deze wilde olijfboom. Ik wiedde onkruid. Lichtkogels trokken mijn aandacht. Deze lichtende bollen verenigden zich en binnenin verscheen een zeer mooi hemels beeld van een jonge vrouw, niet ouder dan 18 jaar. Ze had een donkere teint, droeg een wit kleed met een gouden gordel om de taille en daarboven een blauwe mantel en een witte sluier. Op elk van haar blote voeten was een gouden roos. In Haar rechterhand hield Zij een rozenkrans. Haar sluier en Haar lichaam schitterden, ik zag een stralende Vrouw die Haar licht uitstraalde. De eerste woorden die de Madonna sprak bij deze gelegenheid waren: "Vrees niet, Ik ben de Moeder van God, de Middelares van alle genaden." Deze woorden gaven mij een diepe rust. Ik voelde mij meteen veilig en vertrouwde mezelf onmiddellijk toe aan deze aanwezigheid.

Toen zei de Vrouw, "Ik ben de Maagd van de Verzoening, Ik wens aanroepen te worden als de Maagd van de Verzoening, Koningin en Moeder van de Hoop, Middelares van alle Genaden en deze beeltenis moet overal worden verspreid."

 

Mario, wat voeldeje op dat moment?
Mario: Een inwendige ontsteltenis. Ik dacht: "Nu ga ik sterven. De Madonna is gekomen om mij te halen en mee te nemen. Ik wist dat wanneer mensen sterven, de Moeder Gods en / of Jezus, ze komen halen en hun ziel meenemen.

 

Hoe heb je de Moeder Gods in het licht gezien?
Mario: In dat licht heeft de Madonna zich zeer helder en bleek gemaakt. In het begin was Zij omhuld door een zeer wit licht. Ik kon Haar silhouet zien, dan Haar buitengewoon mooi gezicht, dat heel gelijkmatig ovaal is en Haar wondermooie, vriendelijke, welwillende ogen. Zo hebben wij Haar ook op het beeld afgebeeld, met een iets naar rechts schuin geneigd hoofd. De Madonna komt altijd met een licht schuin geneigd hoofd, Zij heft Haar hoofd nooit op; in Haar nederigheid neigt Zij zich altijd als teken van respect voor God, voor Haar kinderen en de hele mensheid. "Ik ben hier voor jullie omdat de levende God in jullie woont; in jullie heeft de Eeuwige Zijn verblijfplaats genomen.”  In de daden en woorden van de Maagd Maria is altijd een diepe theologie vervat. Dat heb ik mettertijd begrepen toen ik gemediteerd heb over Haar houding, Haar  bewegingen en de kleur van Haar kleding. Geleidelijk aan gaf ik aan al die zaken een grotere aandacht. De boodschap is het woord, maar niet alleen het woord. Het is ook de manier hoe de Moeder Gods zich uitdrukt en zich toont tijdens de verschijning. Ik benadruk bij alle verschijningen hoe de Madonna is gekleed, wat Zij doet, het kruisteken maakt bij het begin, de buiging, Haar groet. Ik gebruik al mijn kracht om over te brengen wat er op dat moment geschiedt, zodat de mensen zich Haar gemakkelijk kunnen voorstellen. Het gaat erover om te zeggen wat er werkelijk gebeurd is en wat de mensen niet hebben gezien, ze hebben het recht het te weten als ze zijn gekomen om te bidden en de Madonna om iets te vragen; ik vertel de mensen, hoe Zij eruit ziet en wat Zij gezegd heeft.
Er zijn mensen die mij vragen: "Waarom beschrijf je alles, waarom beschrijf je hoe de Madonna gekleed is en wat Zij doet?...  Men zegt mij: “Schrijf deboodschap op, dat is voldoende.” Maar ik vertel ze dan dat ik moet schrijven en beschrijven. De meer aandachtige, oplettende mensen willen alles weten. De eerste vraag die mij spontaan gevraagd wordt luidt: “Hoe ziet de Madonna eruit?”

 

Hoe heb je Haar beeld daadwerkelijk gerealiseerd?
Mario: Dit beeld werd uitgetekend met behulp van een priester, die mij zeer nabij was in het begin van de verschijningen. Hij zei mij: "We moeten het beeld van de Madonna zo uitvoeren zoals Zij verschijnt. Hij vond een lokale kunstenaar die de Madonna schilderde. Ik gaf hem de beschrijving en de kunstenaar heeft het geschilderd. Het beeld verspreidde zich onmiddellijk en als de mensen het zien, worden ze geraakt en zeggen: "Zij is zeer jong en werkelijk zeer mooi. Zij schenkt mij vrede. Het toewijdinggebed dat we op de achterkant van het bidprentje gedrukt hebben, werd door de Madonna geopenbaard."

 

Op de uitbeelding zie ik ook een Duif vóór de borst van Maria?
De Duif is uit licht, ze komt uit de gouden stralen te voorschijn. Sinds de eerste verschijning is de Duif er altijd bij. Het lijkt alsof ze zou komen uit het Hart van de Moeder Gods en dan om Haar heen fladdert.

 

Dus de Duif is springlevend?
Mario: Deze Duif uit licht is geen beeld, zij is echt levend. Soms mediteer ik over de betekenis van deze Duif. Wat betekent het, dat deze Duif cirkelt rond Maria? Het is de Heilige Geest die de Kerk omringt. Maria vertegenwoordigt de Kerk. De Heilige Geest werkt en handelt daarom in de Kerk.
Een mooi beeld: De Duif komt uit het Hart van de Maagd Maria! Maria schenkt ons de Heilige Geest!
Onlangs vierden we het Pinksterfeest en in het Evangelie heeft Jezus ons gezegd: "Ik laat u niet achter als wezen". Dit woord heeft mij geraakt. En de priester zei in zijn preek dat de Heer ons Zijn Moeder en de Heilige Geest gelaten heeft. Dus ik zei tot mezelf: "Nu is de betekenis van dit beeld duidelijk voor mij". De Heer verlicht ons vooral door de woorden van de priester.

 

Had je het eerder nog niet begrepen?
Mario: Ik moet bekennen dat ik dat nu pas met Pinksteren heb begrepen.
Dat klopt.

De Madonna verschijnt als een persoon, maar waarom verschijnt de Heilige Geest als een duif? De Heer heeft ons gezegd: "Ik laat jullie niet als wezen achter; Maria, Mijn Moeder en jullie Moeder werkt als Bruid met de Heilige Geest. "
Dat is ook een beeld voor het nieuwe Pinksteren. De Heilige Geest wil neerdalen en Kerk en wereld vernieuwen, en Hij wil altijd door Maria nederdalen, zoals dat het geval was in de bovenzaal, toen de Kerk werd geboren. Daarom is er een zeer enge verbinding met het Evangelie.

 

Welke symbolische betekenis heeft de gouden gordel?
Mario: De gouden kleur verwijst naar de koninklijke waardigheid van Maria; Zij is de Koningin van de Hemel. Wit betekent zuiverheid en onschuld. Het licht van de Madonna is geen licht dat uitgaat van Haar, maar het is het licht dat uit de H. Drievuldigheid uitgaat. Het is Gods licht. De Madonna straalt niet van Haar eigen licht, maar van het licht van de Allerhoogste.

 

En de gloed die Haar omgeeft?
Mario: De gloed is het gans witte licht van de Heer. Tijdens het visioen ziet men altijd de gloed van licht.

 

Is de houding van de handen steeds hetzelfde?
Mario: tijdens de verschijning verandert Zij de houding; Haar handen kunnen gevouwen of geopend zijn, zoals bij een mens die zich beweegt tijdens het spreken. Soms drukte Zij mijn hand, gaf een kus op mijn voorhoofd, omarmde mij. Ik heb altijd de consistentie van Haar wezen gevoeld. Deze aanrakingen hebben in mij de voorstelling versterkt dat het realiteit is; het is geen verbeelding. Verbeelding is iets anders. Het is werkelijk een fysieke aanwezigheid die alles bevestigt.

 

Hoe was het toen Zij je aanraakte?
Mario: Het was iets vluchtigs, iets zeer snel. Ik heb elke keer een grote vreugde gevoeld, die mij altijd begeleidt. Met de Madonna begin je zelfs lichamelijk of geestelijk lijden op te offeren aan de Heer, alsof ze niet langer een last zijn. Alles wordt zacht met de Madonna, ook het lijden. Je voelt dat Zij het is die je steunt, die je niet verlaat, die je leidt, die je begeleidt. In mij is een absoluut vertrouwen in Maria. Heb groot vertrouwen tot Haar. Dit groot vertrouwen in Maria geeft mij troost, vrede en vreugde.

 

Wat gebeurde er toen Zij aan je begon te verschijnen?
Mario: Na de verschijning vertelde ik het onmiddellijk aan mijn familie. Ik vertelde hun wat ik heb gezien en ze waren allemaal verbijsterd: "Wat?! Wat vertel jij ons nu?” In het begin waren ze verbaasd. Op die bepaalde 5de augustus 2009 heeft de Madonna mij verteld dat Zij elke vrijdag zal verschijnen. Mijn familie is dus met mij mee gekomen en bad tien maanden lang elke vrijdag met mij. Zij waren aanwezig bij de verschijning. De Madonna is altijd verschenen aan de olijfboom.

 

Om hoe laat?
Mario: We begonnen met het gebed om 16.00 uur. Er is geen exacte tijd voor de verschijning. Rond 17.00 uur verscheen de Madonna tijdens het rozenkransgebed; wij bidden alle geheimen van de vier rozenkransen. Wij zingen, lezen de boodschappen, bidden. Het is heel mooi. Toen zagen zij dat een grote Hostie naar beneden is gekomen, waar het Hart van Jezus op getekend was, dan kwam de Madonna uit een lichtstraal, zo alsof Zij de Hostie zou breken; dan zagen zij mij deze nuttigen en toen zagen zij de stigmata.

 

Alles altijd alleen met de familie?
Mario: Alleen de eerste keren. Vervolgens had het nieuws zich verspreid en er kwamen veel mensen uit de omliggende dorpen. Ik had met mijn ouders gesproken,  mijn ouders vertelden het de familie, de vrienden ... dan kwamen de lokale kranten, namen foto's en schreven over deze verschijning. Onmiddellijk stroomde het volk naar hier.

 

Wanneer precies?
Mario: Na enkele maanden. Het was een tijd van voorbereiding en dat was goed, want anders zou ik niet geweten hebben hoe ik mij moest gedragen. Ik was onervaren, ik had geen ervaring met grote menigten van mensen, maar mettertijd heb ik zelfvertrouwen en genaden bekomen. De Madonna geeft ze aan mij, opdat ik ze ontvouw. Ik kon noch goed praten, noch mij goed uitdrukken. Ik was gesloten, verlegen, ik had met niemand contact. Het was voor mij ondenkbaar om mij voor te stellen dat ik tot de mensen, tot een hele menigte van mensen kon spreken.
Door de boodschappen ontstond er geleidelijk aan een innerlijke groei in mij; de Madonna verbeterde mijn taal. Het was ook een intellectuele groei, daar ben ik zeker van. Ik zei tegen mezelf: "Ik spreek, maar hoe doe ik dat?" Hoe kan ik deze dingen zeggen die ik niet geleerd heb en die ik niet kende.
Ik was over mijzelf verbaasd. Het is een mooie zaak.

 

Welke opleiding heb je gevolgd?
Mario: Ik bezocht de hotelschool; een praktijk gerichte opleiding. Het is mooi dat Onze Lieve Vrouw eenvoudige, praktische mensen in dienst neemt, heel gewone mensen, net zoals de Heer de apostelen uitverkoos en dan ‘temde’. Hij stelde hen in staat om te getuigen, opdat zij het gewone volk konden raken. Deze hemelse boodschap is een oproep tot bekering en verzoening met God.

 

Werden de boodschappen begeleid door tekenen?
Mario: De Madonna gaf eerst de fenomenen aan de zon. Tijdens het gebed zag men hoe de zon steeds groter werd, dan pulseerde, om haar as draaide en veranderde van kleur. De mensen zeiden: "Kijk naar de zon! Kijk naar de kleuren! En ze zagen iets dat leek op cirkels. Sommige mensen zijn flauwgevallen.

 

Was dat tijdens de verschijningen?
Mario: Ja, de mensen zagen deze tekenen terwijl ik de verschijning had. De lokale kranten hebben erover bericht.

 

Heb je precies over de gebeurtenissen bericht?
Mario: Oh ja, absoluut. Ze zeiden dat de jonge man een verschijning had en dat de Maagd Maria het volgende had gezegd... en dat honderden het zonnefenomeen gezien hadden.

 

Waren er ook nog andere tekens?
Mario:
Andere tekens - ik heb meermaals de Communie ontvangen. Het was de Madonna die ze had meegebracht. Een lichtstraal brak ze en zo kon ik mij met Jezus voeden. Iedereen keek hoe ze neerdaalde en zich op mijn tong legde. Deze Communie werd herhaald op 30 april 2010 en laatst op 5 februari 2012. Deze hosties waren kleiner en Jezus heeft ze mij heeft gegeven. Er zijn ook foto's van deze wonderen.
Mensen zeggen: "Maar de Eucharistie is in de kerk tegenwoordig, Jezus is in de kerk tegenwoordig!" Wel, de Madonna heeft gezegd, dat Zij de geconsacreerde Hosties uit de tabernakels heeft gehaald en naar de verschijningsplaats heeft gebracht.
Het is altijd een herinnering aan de Eucharistie. Ik heb het volgende gedacht: De Madonna brengt de Communie en maakt het mogelijk dat het tot een grote Eucharistische aanbidding komt.
De mensen hebben de Hostie een paar seconden gezien en knielden. Ze hebben geweend, zij hebben om vergeving gevraagd. Zij hebben het Heilig Sacrament des Altaars aanbeden en geprezen.
Is dat niet een wonder en een krachtige boodschap van de Madonna om ons te doen begrijpen dat de Eucharistie Jezus is? Als de Madonna spreekt over Jezus, verwijst Zij altijd naar de Eucharistie. Voor de Madonna is de Eucharistie God. Om deze reden zegt Zij onophoudelijk: "Aanbid Mijn Zoon in de Eucharistie. Bezoek daarom ‘s avond Jezus in het tabernakel." De Eucharistie staat altijd in het centrum, alsof wij nog altijd niet begrepen hebben wie de Eucharistie is. Wij hebben ze gereduceerd tot een symbool en de Madonna zegt dat het geen symbool is, "het is het Lichaam van Mijn Zoon." Het is alsof de Madonna een groot plan heeft, ik zou zelfs zeggen, een tegenaanval heeft op de acties van het kwaad, die gericht zijn om de waarde van de Eucharistie met als gevolg de waarde van de Kerk te vernietigen. De Madonna is erg bedroefd over datgene wat er nu gebeurt. De Eucharistie wordt niet begrepen.

Vervolgens heeft de Madonna bloed afgescheiden. De universiteit van Bari heeft na bloedanalyse van dit beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima verklaard dat het menselijk bloed is.
In deze lunula (
houder voor de uitstelling van de geconsacreerde Hostie in de monstrans) kan men vier ‘druppels’ van het opgedroogde bloed zien. De Madonna heeft gezegd dat dit gestold bloed Haar Hart voorstelt dat wegens de van het geloof afgevallen mensheid in stukken is gebroken.
Op 5 maart 2011 heeft de Madonna blijk gegeven van Haar diepe smart. Op 11 maart was er de aardbeving en de tsunami in Japan. (1) Deze ramp werd hier op 5 januari 2011 aangekondigd, toen de Madonna een aardbeving en een volledig verwoeste stad toonde en Zij kondigde aan dat er een nucleaire dreiging zal bestaan.
Jezus heeft
in de volgende dagen een verklaring gegeven in een boodschap: "Het bloed dat uitging van het voorhoofd, is een herinnering aan de doornenkroning en aan het bloed zweten van Gethsemani". Maria, de Medeverlosseres, zegt: "Zie, Ik heb geleden zoals Jezus heeft geleden; in Mijn Hart voelde Ik deze pijn." En Jezus heeft door Maria Zijn smart getoond. Moeder en Zoon zijn dus verenigd in een samensmelting van bijzondere liefde.
Een ander teken: Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat in mei 2010 in de kleine kapel geplaatst werd, scheidde op 4 juli 2010 voor de eerste keer tijdens een gebedswake geurende olie af. Het beeld heeft ook nog tijdens latere gebedswaken en soms op de 5de van de maand olie afgescheiden. De laatste afscheiding dateert van 4 mei 2012. De intens geurende olie wordt met kleine zakdoekjes opgenomen en aan de aanwezige pelgrims gegeven. De rozenkransen van de gelovigen worden daarin gedrenkt.
Deze olie
is de zalving van God voor ons.


Opmerkingen:
(1) Te onthouden:
11 september 2001 de Twin Towers van New York;
11 maart 2004 de bomaanslagen in Madrid;
11 januari 2009 aardbeving in Haïti;
11 maart 2011 aardbeving en tsunami in Japan.