2. INTERVIEW MET MARIO

 

3. Juni 2012, Contrada Santa Teresa, Brindisi

 

Ontvang je ook van Jezus bezoeken en boodschappen?
Mario: Ja, de verschijningen van Jezus begonnen in augustus 2009, een paar dagen na de verschijning van de Madonna. Jezus verscheen aan mij, vertelde dat Hij mij wil geruststellen, mij met de hulp van de Heilige Geest wil vormen en dat Hij een leegte om mij heen zal scheppen zodat Hij mijn enige leraar, mijn leider zal zijn. En dat is ook echt zo gebeurd. Hij was het altijd die mij begeleid heeft. Hij heeft mij innerlijk zeer sterk veranderd.

 

Hoe verscheen Jezus?
Mario: Hij zieteruit als een jonge man van ongeveer 30 jaar. Hij heeft lang bruin haar, Zijn ogen zijn helder, heel mooi, maar van een ondefinieerbare kleur; Zijn teint is donker. Hij is vaak gekleed in het wit, maar ook in blauw, met de Eucharistie op de borst in het midden van het Hart. Staande is Hij de verrezen Christus, die eeuwig leeft. Soms zit Hij op een gouden troon om ons te tonen dat Hij de Koning van het heelal is, de Heer der Heren. Hij wil ons herinneren aan Zijn goddelijk Koningrijk. Hij verlangt dat wij ons volledig onderwerpen aan Hem. Het is een uitnodiging tot Eucharistische aanbidding. Jezus verschijnt mij ook privé en geeft mij onderrichtingen over de Eucharistie, waarin Hij mij uitnodigt tot verering van Zijn heilige wonden, Zijn Allerheiligste Hart en Zijn Goddelijk Bloed. Jezus geeft zeer intense oproepen en boodschappen tot aanbidding, tot Eucharistisch eerherstel en totverspreiding van het Evangelie.

 

Heb je een portret van Jezus laten maken zoals Hij je verschijnt?
Mario: Dat is voor mij nog een zorg, want ik heb de geschikte kunstenaar nog niet gevonden. Ik zou graag willen dat de mensen kunnen zien hoe Jezus verschijnt op deze plaats. Dit is één van mijn wensen. (Ondertussen werd hem in augustus een schilderij van Jezus geschonken. (Zie afbeelding)

 

Verschijnen Jezus en Maria samen?
Mario: De Madonna komt naar de publieke verschijning op de 5de van elke maand. Tijdens de maand kunnen mij buitengewone verschijningen van de Madonna, van Jezus, of de beschermengel, die zich Barachiel noemt, worden gegeven. Er verschijnen ook heiligen. De verschijning van de 5de van de maand geldt allen. Zodra de verschijning voorbij is, schrijf ik in mijn schrift wat ik heb gezien.

 

Krijgt dit stuk land een speciale zegen?

Mario: De Maagd Maria zegent elk jaar op 5 april de kaarsen, die men bij zich thuis en in de parochie voor het dagelijks gebed in mei aansteekt. Op 5 juni verschijnt Jezus openbaar met de Madonna om het water te zegenen en elke maand worden alle godsdienstige voorwerpen gezegend. Op 5 augustus 2011 werd een beeld gemaakt van papier-maché, een afbeelding van de verschijning van de Maagd van de Verzoening. Het werd op 5 mei en op 5 augustus in een processie gedragen. Het beeld van de verschijning en het toewijdinggebed, gedicteerd door de Madonna, werd verspreid. Dit beeld toont het nieuwe Pinksteren, dat op de Kerk en op de hele wereld neerdaalt.


Wat behelzen de boodschappen van Jezus?
Mario: De boodschappen hebben betrekking op de Eucharistische aanbidding, de verering van de Heilige Wonden van Jezus en de Rozenkrans van de Heilige Wonden: "Jezus, door de verdiensten van Uw Heilige Wonden, vergeving en barmhartigheid." Als we het gebed van de Heilige Wonden van Jezus bidden, geneest het onze wonden. Ik schrijf de boodschappen van Jezus op die voor allen bestemd zijn en mag ze verspreiden. Tijdens de rozenkrans lees ik de boodschappen voor van Jezus en van de Madonna.


Houd je een dagboek bij
?
Mario: Ja, ik ben bezig met het derde boek, waar alles in staat. Ik zeg luidop wat ik hoor en wat ik zie. Het lukt mij nog niet om alles te verspreiden. Het is een zeer inspannende taak, die veel geduld en toewijding eist. Mijn eerste opdracht bestaat erin de mensen te doen begrijpen, dat ze naar hier moeten komen om te bidden. En ze moeten weer de behoefte, de noodzaak ontdekken te bidden.Dan moeten zij innerlijk vernieuwd terugkeren naar hun eigen parochiekerk, om vervolgens hun priester te helpen en om zich ten dienste te stellen van hun parochie. Het is iets moois om niet alleen te blijven. De Madonna gaat de weg met de Kerk, Zij wil de Kerk steunen, de parochies, de gemeenschappen… De Madonna is bij de Kerk. Dit erkent men doordat Zij ons aanmoedigt om de Eucharistie te ontvangen. Een ander teken: Het beeld van de Madonna heeft op 4 mei geurende olie afgescheiden. Er waren nog andere getuigen. Zij bewonderden en bemerkten deze bedwelmende geur van rozen en bloemen. De Madonna heeft gezegd dat deze olie de grote troost voorstelt die God ons wil geven. Het is een zalving en een toewijding aan Jezus Christus. Het is een heilig teken. Zij heeft hier zo vaak al deze olie gegeven. De mensen dopen hun zakdoeken of hun rozenkransen erin.

De Madonna heeft hier ook buitengewone genaden van genezing geschonken.
Drie maanden geleden kwam er een man uit Martina Sanca. Zijn dochter had een groot probleem met haar rug en moest getransplanteerd worden. Tijdens de verschijning voelde deze man een lichte wind, een briesje over zich heen waaien; hij begon te huilen en vroeg de Madonna om zijn dochter te genezen. Een paar dagen later moesten bij zijn dochter voorbereidende onderzoeken gedaan worden en alles was weer in orde! Sindsdien organiseert deze man twee grote bedevaartbussen en komt elke maand naar hier omde Maagd Maria te danken. Er zijn ongewoon vele genaden, vooral voor vrouwen die niet zwanger konden worden en dan een kind ontvangen hebben. Op 13 september 2010 kwam er een vrouw met haar man naar hier. Zij waren sedert 3 jaar getrouwd, kinderloos en hadden het zelfs geprobeerd met kunstmatige inseminatie. Ik heb hun gezegd: "Kom naar hier, ik ben er zeker van dat de Madonna jullie zal verhoren." En op 13 september 2011 werd hun een dochtertje geboren. Precies dag op dag, één jaar later, nadat zij voor de eerste keer naar hier gekomen zijn! De 13de is ook de verschijningsdagvan Fatima. Dat zijn geen toevallen. Er zijn gebeurtenissen die je kracht geven, omdat de Madonna je ter hulp komt, opdat jullie de mensen hun hart openen en geloven kunnen in de verschijning en terug te keren naar God en de Kerk.

 

Heb je ook nog andere verschijningen dan die van Jezus en Maria?

Mario: Ja, de H. Aartsengel Michael verscheen aan mij en heeft mij een speciaal gebed gegeven. De H. Jeanne d'Arc is het voorbeeld dat wij moeten volgen wat betreft de verschijning hier. Ik zou graag haar beeld hebben, maar dat is hier moeilijk.

 

Hoe verschijnt Jeanne d'Arc?
Mario: Ze draagt een ivoorkleurig gewaad, haar haren zijn donker en haar teint is helder. Ze zegt: "Ik ben de H. Jeanne d'Arc" en zij geeft mij korte boodschappen, altijd over de gehoorzaamheid aan God; zij zegt dat ik God moet vertrouwen en geen angst hoef te hebben om te getuigen over God. Ze moedigt mij aan om naar Gods stem te luisteren, precies zoals zij het deed.

 

Welke zending heeft Jeanne d'Arc bij deze verschijning?
Mario: Zij heeft mij de kracht gegeven nooit op te geven en mij alleen toe te vertrouwen aan God, volledig te vertrouwen op Hem en niet naar de mensen te luisteren, omdat ze niet door God, maar door de tegenstander kunnen geïnspireerd zijn, om de genaden die met deze verschijning zijn verbonden, te vernietigen en op korte tijd het hele werk en de genaden, die uit deze verschijningen voortkomen, te vernietigen. Ze vertelt mij: "Als je alleen luistert naar de stem van God, de stem van de Madonna, de stem van de Hemel, ga je voorwaarts, want de verschijning doet veel om zielen te redden. Daarom moet je het oordeel van de mensen niet vrezen, maar eerder kiezen voor de dood dan om God te ontkennen - zoals ik het gedaan heb.” Ik heb haar raad letterlijk genomen. Dat geeft mij zoveel kracht en ik kan zeggen dat met deze verschijning veel genaden en vruchten verbonden zijn - zoals zij het aan mij vertelde. Er zijn bekeringen van jongeren en gezinnen. En daarom volg ik haar voorbeeld en ga verder voorwaarts, wat de prijs daarvoor ook mag zijn. In deze wereld van valsheid is het echt hard te getuigen van de waarheid en niemand is er die je ondersteunt. Het is slechts het geloof in God.

 

Wanneer zijn de gebedstijden in Contrada Santa Teresa?

Mario: Nu, elke 4de van de maand hebben wij gebedswake. Van 20.00 uur tot 21.00 uur bidden wij de rozenkrans, de Rozenkrans van de Heilige Wonden, het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, en de Rozenkrans van de Tranen van de Madonna, tot eerherstel voor de tranen die Zij hier heeft geweend op 5 maart 2011. En we bidden onder het kruis, dat Jezus hier oprichten liet. Hij verlangde dat wij dit kruis van redding precies op deze plaats oprichtten. Tijdens deze 3 jaar (in 2012) heeft Hij ons gevraagd om een uitgebreide spirituele weg te gaan.

 

Heb jij dit oord ingericht?
Mario: Geleidelijk aan heeft de Madonna met hulp van vrijwilligers veel werk gerealiseerd op deze plaats. De vrijwilligers hebben hun hulp aangeboden om kleine en eenvoudige werken uit te voeren of een beeld geschonken als dank voor een ontvangen genade. De Madonna wil dat deze plaats eenvoudig blijft. Dat is iets fundamenteels. Wij hebben nooit iets gevraagd. Wij hebben nooit een offerblok geplaatst om giften te ontvangen.
Soms vragen mensen waar de offerblok is om… Wij antwoorden dat zij zich geen zorgen hoeven te maken en dat, als zij dat willen, een bloem, een kaars kunnen meebrengen. Wij hebben deze beslissing genomen om het werk te ondersteunen. Momenteel is er geen vereniging.

 

Getuig je ook op andere plaatsen?

Mario: Ik heb op uitnodigingen binnen Italië een getuigenis afgelegd. Van 10 tot 25 juni zal ik bijvoorbeeld in Canada, in Toronto en ook New York zijn. Dit vereist veel kracht. De Madonna geeft ze mij, want ik ben een eenvoudig mens. Mensen ontvangen, luisteren, spreken, deze plek verzorgen, al deze dingen ... Ik weet niet hoe het mij lukt om al het werk te doen, ik ben verbaasd over mezelf. Ik heb altijd een groot verlangen om het uiterste te doen, zodat Maria’s eer straalt. Dit verlangen heeft uiteraard de Heer in mij gelegd, dit verlangen, dat niet zwakker wordt, maar is zoals een plant die zich voortdurend voedt met vers levenssap. En dan overwin je alles en je gaatvooruit.

 

En het lijden?
Mario: Het lijden komt op basis van de deelneming aan de Passie van Jezus.  Ik heb de Passie van Jezus intens ondergaan, vooral dit jaar. Op 5 maart, tijdens de kruisweg, heb ik de Passie van Jezus beleefd, ik viel op de grond en op mijn handen en voeten verschenen de bloedige stigmata. De mensen waren erg ontroerd. Dit lijden heeft de hele vastentijd geduurd. Het is vooral een geestelijk lijden. Je voelt de totale eenzaamheid, de angst, de benardheid, nood van de mensen. Het is alsof iemand je vertrapt.

 

Voel je dus ook wat mensen doormaken, beleven?
Mario: Ja.
  
En hoe is de situatie met de officiële Kerk?
Mario: De diocesane Kerk heeft altijd een voorzichtige houding aangenomen; ze bekijkt en observeert het fenomeen. (3) Ik had een aantal gesprekken met de diocesane bisschop Mgr. Talucci. Ik vertelde hem over de verschijningen en verschillende dingen. Ik heb hem een aantal boodschappen gegeven die persoonlijk waren gericht aan hem.

 

Heeft hij een commissie benoemd?
Mario: Neen, op geen enkel moment. Toen de Madonna bloed weende, heeft een gelovige vrouw geld gegeven om het bloed te laten onderzoeken. Het was geen commissie die dat geëist heeft. Wij hebben ons ook verder beschikbaar gesteld en wij hebben het de journalisten verteld, opdat men deze afscheidingen en het DNA onderzoekt. Van de geestelijkheid zijn er echter geen antwoorden.

 

Zou je goed vinden dat men wetenschappelijke onderzoeken met je doet, een

EEG bijvoorbeeld, zoals het gebeurd is met de zieners van Medjugorje?
Mario: Volgens mijn mening levert dat niets op want het zijn zo’n buitengewoon grote dingen. Als iemand niet wil geloven, gelooft hij niet. Hij zal altijd een reden vinden.
Op dit moment ben ik het er niet mee eens; dikwijls zijn de getroffen beoordelingen niet op mij van toepassing. Ik ben erg veranderd. Ik moet niemand bewijzen dat deze verschijningen echt zijn. Ik hoef de anderen niet te overtuigen. In principe tonen deze wetenschappelijke studies niets aan. Als iemand wil komen, moet hij komen, wanneer iemand wil geloven, moet hij geloven. Niemand is daartoe verplicht. Mij interesseert mijn band met de Moeder van God, en het interesseert mij niet om de anderen iets te bewijzen. Vroeger was ik misschien wel zo; ik wilde de anderen aantonen dat dit werk van de Heer komt.

 

Wat zegt de Madonna hierover?
Mario: De Moeder Gods heeft mij gezegd: "Waarom bekommer je je om de anderen aan te tonen dat de verschijning echt is? Ik heb hier al zoveel tekens gegeven; het teken van de zon die van kleur veranderde, de bloedtranen, de Eucharistie, de geuren ... Je moet je geen zorgen maken, want Ik zal tonen dat het waar is door middel van buitengewone genezingen ...”


Zoals bijvoorbeeld?
Mario:
Natuurlijk waren er buitengewone en plotselinge genezingen die de artsen verbaasden. Carmela Catalano van Bari werd genezen op 5 januari 2012 van borstkanker met al uitzaaiingen in de lever. De artsen waren erg verbaasd door haar volledige genezing; ze heeft geen uitzaaiingen meer. Carmela legt voortdurend getuigenis af. Op 5 mei 2012 werd Giulia Reina, een meisje van 3 jaar uit Brindisi, van een motorische handicap in haar benen genezen; ze was verlamd.

 

Borgomastro Nocola uit Bari werd genezen van een blaastumor. Op 5 mei 2012 kwam hij op aandringen van een familielid in de gezegende tuin en bad. Een paar dagen later werd hij geopereerd en de artsen naaiden de operatiewonde terug toe omdat de tumor was verdwenen, maar de aanwezigheid van verhard weefsel bevestigde dat daar de tumor was geweest. De artsen zeiden dat het een wonder is! Natuurlijk hebben we de gegevens van deze personen, die overigens via Facebook hun foto aan de verschijning hebben opgedragen. Om terug naar het onderwerp te gaan: ik heb altijd geprobeerd mij beschikbaar te houden, ook als het ging om de afscheiding van tranen. En er waren altijd mensen die dat niet wilden. Men kan de anderen niet veranderen, noch voor het goede, noch voor het slechte. De geestelijkheid heeft hier geen commissie ingezet. Dat is voldoende bewijs.

 

De nieuwste mededeling van de bisschop zegt dat Mario zijn weg gaat zonder de Kerk?
Mario: Dat klopt; het is geen kerkelijke aanpak. Ik doe wat de Madonna mij zegt. Het oordeelvan de mensen interesseert mij niet. Het oordeel van God de Vader is belangrijk voor mij. De Madonna zegt tegen mij: "Jij, Mijn zoon, luister alleen naar de stem van de Vader, bekommer je niet om het oordeel van de mensen." Ik respecteer de persoonlijke mening van de bisschop.

 

Maar de bisschop heeft het gezag van de Kerk!
Mario: Maar ik ben niet van plan om te spreken in kerken, ik blijf bij mij thuis.

Jeanne d'Arc zei: "Ik ben van mening dat Onze Heer en de Kerk één zijn."

Mario: Ja natuurlijk! God is in de Kerk. Maar de bisschop moet worden ‘geholpen’, zodat hij begrijpt, ook al is dit niet eenvoudig. Een goede dialoog moet kunnen. Ik weet niet waarom deze verschijningen altijd zo gezien worden alsof ze buiten de Kerk zijn. In werkelijkheid is dit niet zo. In bijna alle verschijningen stoot men op dergelijke vijandigheid. Ik geef er niet meer om. Ik leid mijn normaal leven, ik ga naar de kerk, maar ik kan de waarheid niet verstikken, omdat het heel specifieke dingen zijn. Eerst verbieden ze het ene, dan het andere en dan zeg ik: "Maar nu ben ik de Madonna en basta!"  Begeleiden betekent wel niet ‘verstikken’. Dat mishaagt mij; dat is mijn interpretatie.

 

Je lijkt niet samen te werken met dat wat de Kerk vereist.
Mario:
Gelieve toch te begrijpen: sinds de publicatie van het geheim is het bisdom deze verschijnselen vijandig gezind. Er is geen commissie. Ik heb de bisschop gezegd dat ze kunnen komen om mij te onderzoeken ... Toen het bloedwonder aan het beeld plaats vond, heeft de bisschop een priester gestuurd en vervolgens niets meer. Laten wij bidden voor hen, laten we bidden voor de redding van de zielen.

 

Je hebt geheimen ontvangen ...
Mario: Ik heb twee geheimen ontvangen. Dat heb ik u vergeten te vertellen. Bij de eerste verschijning heeft de Moeder Gods een geheim onthuld. Het is een lang geheim dat ik niet mag onthullen. Het tweede geheim, op datum van 28 april 2011, heb ik mogen onthullen op 28 mei en op 5 juni 2011. Het is zeer intens en het spreekt ook over het Vaticaan.

 

(2) Het feit dat Jeanne d'Arc werd gezonden om Mario in zijn missie te steunen, laat begrijpen hoe deze missie door de ‘mannen’ in dienst van de lokale kerk opgenomen wordt…; Jeanne d'Arc heeft ook Debora in Manduria aangemoedigd en we weten wat er daarna kwam. Overigens kan men een grote overeenkomst vaststellen tussen de verschijning in Manduria en de verschijning momenteel in Brindisi. Beide plaatsen liggen amper 50 km van elkaar verwijderd. De Hemel dringt aan, zonder zich door het gedrag van een tot bekering opgeroepen geestelijkheid te laten ontmoedigden.

 

(3) Het bisdom heeft 3 persberichten gepubliceerd.