Op
de gebeds- en verschijningsdag van de Moeder Gods te Brindisi, op 5 december 2014, begonnen tegen13.30 uur alle beelden in de gezegende tuin van de Heilige Maagd Maria bloedtranen te wenen. Het was schokkend voor allen die het zagen.  Welke grote tekenen van de Hemel!

De Moeder Gods verscheen badend in een gouden licht, gekleed in een glanzend wit gewaad, met het Kindje Jezus op Haar arm en Sint Jozef naast Haar. (Volgens de beschrijving van Mario, de ziener).

Zij vraagt ons om de toewijding te beoefenen aan Haar Onbevlekt Hart, meer te bidden, ook tot de Heilige Geest om ons te verlichten. Zij zegt dat Zij en Haar Zoon rijkelijk bloed vergieten als gevolg van de vele zware ernstige zonden die begaan worden, de mens zich daardoor van God afscheidt, de genade van het doopsel verliest en lijden over zichzelf en anderen brengt omdat er slechts weinigen de oproepen van Jezus en Maria volgen; omdat de mens God niet meer (met liefde / vurigheid) wil dienen. Zij wenst dat wij de deugden beoefenen, dagelijks bidden, luisteren naar het Woord Gods en in de Adventstijd periodes van stilte, van contemplatief gebed zoeken. De H. Jozef wenst dat wij tot de H. Familie van Nazareth bidden om de eenheid in de gezinnen en om harmonie tussen de familieleden.

http://gloria.tv/media/f7nGqqBiePt