TOEWIJDING AAN
DE HEILIGE MAAGD VAN DE VERZOENING
GEOPENBAARD op 5 APRIL 2010 te Brindisi


O Maagd van de Verzoening, Koningin van de hoop, kom ons ter hulp.
Wij hebben Uw moederlijke hulp nodig omdat wij zondaars zijn.
Uw Hart is vol pijn en druipt van bloed omdat we zo ver van God zijn en van het Evangelie van het leven, omdat liefde en barmhartigheid ons ontbreken.

 Wij hebben het bloed vergeten dat Uw eniggeboren Zoon heeft vergoten voor ons,

opdat wij het heil verkrijgen.
Laat ons begrijpen dat de liefde alle kwaad overwint en dat men het kruis niet met voeten treedt.

Neem ons onder Uw moederlijke bescherming en begeleidt onze stappen op het pad van de eenheid met God, zodat we niet in de nacht der zonde verloren gaan.

Wij vertrouwen ons toe aan Uw Onbevlekt Hart en wij wijden ons voor altijd toe om Uw Zoon Jezus te volgen, in de genade van de Heilige Geest,
tot roem en glorie van de  Allerhoogste Vader der liefde.
Amen.

 


TOEWIJDING AAN
HET HART VAN DE VERLOSSER
aan MARIO D'IGNAZIO

geopenbaard op 16 oktober 2009 te Brindisi

Mijn kinderen
, vanaf nu zullen jullie Mijn Zoon Jezus met dit gebed van toewijding aan Zijn Goddelijk Hart smeken:
  
Heilig Hart van Jezus,

levende bron van erbarmenen liefde,

wij bieden U ons aan en wij wijden ons toe

om in de genade van het Evangelie van het leven

en het heil te leven.

Verbrand met de vlam van Uw liefde

alle haat en alle onreinheid,

zodat wij alleen nog beminnen en

in heiligheid kunnen leven.

Wij bidden U, O barmhartig Hart,

laat door U heen trots en hoogmoed verdwijnen,

om Uw trouwe dienaars te zijn.

Wij bidden U, O Goddelijk Hart van Christus,

verlaat ons nooit,

maar verlicht ons met Uw Heilige Geest.
Laat in ons het geloof, de hoop en de liefde groeien

en kom om in Uw kinderen te wonen en ons Uw liefde te tonen.
Amen.