Het miraculeus beeld van O. L. Vrouw van Fatima, dat staat in het kapelletje  
van de gezegende tuin, heeft geweend en menselijk bloed afgescheiden

op 5 en 6 maart 2011.

http://de.gloria.tv/?media=204435


(Contrada Santa Teresa, Brindisi, omgeving luchthaven - de plaats van de verschijningen)
  
De Moeder Gods stuurt de hele wereld Haar laatste reddende oproep, de grote boodschap van de verzoening, gegeven aan Mario, die door O.L. Vrouw de ‘Kleine van de eik’ genoemd wordt.

 

Zij verschijnt in het openbaar sinds 5 augustus 2009 in het eenvoudige oord,  Contrada Santa Teresa (Brindisi), in de gezegende tuin, Haar geliefde plek en in Haar verschijning stelt Zij zich voor met de glorierijke titels van Maagd van de Verzoening, de Koningin en Moeder van de hoop, de Middelares van alle genaden

titels waarmee Zij wenst te worden geëerd en aanroepen.

 

Onze Moeder vermaant ons om te bidden, tot boetedoening, tot Eucharistisch eerherstel. Iedere 5de van de maand verzamelen zich mensen aan de voeten van de olijfboom van de zegen en de vrede, om de rozenkrans te bidden in afwachting van het bezoek van de heilige Moeder aan haar jonge vertrouweling.

 

Talrijk zijn de vele tekens bij deze verschijning van de Koningin van de Hemel, zoals afscheidingen van de gezegende olijfboom en een rozengeur, welriekende afscheidingen van de heilige plaats van de verschijningen, tekens aan de zon, de stigmata, het wonderbare neerdalen van de Eucharistie, de bloedtranen van het beeld van de Maagd. Het grootste wonder dat de Heilige Maagd Maria in de gezegende tuin bewerktstelligt, is de genezing van de ziel.
  
In opdracht van het Mariale Comité: in dienst van de waarheid.
  
Bezoek ook de homepage:  www.verginedellariconciliazione.it

"Op 24 augustus 2014 weende het miraculeuze beeld van de Moeder Gods in de gezegende tuin van Maria, Contrada Santa Teresa, in Brindisi."


"Op de gebedsdag, 5 september 2014, weende het beeld van O. L. Vrouw van Fatima in de gezegende tuin, Contrada Santa Teresa, in Brindisi."

"Op de gebedsdag, 5 december 2014,weenden alle beelden in de gezegende tuin van Maria, Contrada Santa Teresa, in Brindisi."