Uittreksels uit de boodschappen die de Heilige Moeder heeft geopenbaard:

 


"De boodschappen die de Hemel jullie zal geven zijn nodig ter verspreiding voor het welzijn van de zielen, voor hun genezing. Het zullen boodschappen zijn van leven en hoop voor een nieuwe mensheid. Door deze boodschappen zal er een grote geestelijke opwekking in de wereld komen." (5 augustus 2009)

 

 

 "Lieve kinderen, als jullie Mij volgen en Mijn laatste boodschappen van het leven verspreiden, zullen jullie de sluwe slang overwinnen en Christus zal eeuwig in jullie leven, jullie namen blijven gegrift in Gods barmhartigheid." (13 augustus 2009)

 

 

“Hou jullie vast aan het heilsanker; Mijn boodschappen van liefde en vrede." (11 september 2009)

 

 

"Lieve kinderen, overweeg elk van onze boodschappen zonder uitstel, hun meditatie zal genezen." (25 september 2009)

 

 

"Aanvaard nederig Mijn heilige boodschappen. Als jullie ze aanvaarden zullen er meer zuivere gevoelens in jullie geboren worden."(2 oktober 2009)

 

 

“Indien jullie Mijn boodschappen nederig aanvaarden, zullen ze jullie altijd redden, genezen en zegenen. (5 maart 2910)

 

 

"O Mijn kinderen, volg Mijn boodschappen van leven en genees van het kwaad van de ziel, van ondeugd en van corruptie." (14 mei 2010)

 

"Ik vraag jullie om alle boodschappen die de Hemel jullie heeft toevertrouwd te verzamelen." (Onze Heer Jezus Christus 27 mei 2010)

 

 

"De boodschappen die Ik jullie geef, zullen de zieke families genezen, indien ze leven in ware nederigheid, Mijn geliefde deugd.” (28 mei 2010)

 

 

"Ik Ben het, het Woord van de Vader. O Mijn kinderen, Mijn Moeder heeft talrijke boodschappen van leven en vrede gegeven in de afgelopen maanden, maar hebben jullie ze aanvaard? Hebben jullie ze echt beleefd? Hebben jullie gemediteerd met liefde en nederigheid?" (Onze Heer Jezus Christus 25 juni 2010)

 

 

"Heilig de gezinnen, Mijn kinderen. De boodschappen die de jullie Hemel geeft, zullen genezen en zijn gezegend in Christus. Jij, Mijn kleintje, het afscheiden van het Goddelijk Bloed zal niet ophouden. Ga verder en spreek over Mijn boodschappen en getuig dat Mijn Koninkrijk onder jullie is." (26 juli 2010)