Boodschappen gegeven aan Mario tijdens 3 gebedsdagen in Duitsland

op 17,18 en 19 oktober 2015


Nr.1 Boodschap van de Moeder van de Verzoening tijdens de eerste gebedsbijeenkomst met de ziener Mario (van Brindisi) in Duitsland

op zaterdag 17 oktober 2015, Bitburg, Eifel


De boodschap werd gegeven als volgende: Voor het getuigenis van Mario werd de Rozenkrans gebeden. Tegen het einde van het gebed, verscheen de Madonna aan Mario en gaf hem de mystieke Communie die voor alle aanwezigen op Mario’s tong zichtbaar was. Er zijn meerdere foto’s waar de H. Hostie op Mario’s tong te zien is. Mario schreef onmiddellijk na deze gebeurtenis: Een oneindig licht verschijnt langs mijn rechterzijde. In een gouden lichtbol verschijnt de Allerheiligste Maagd Maria in het blauw gekleed en heeft een gouden schaal in de handen gevuld met goddelijke Hosties. De Maagd Maria geeft mij de Heilige Communie en zegt:

"Geloofd en geprezen zij op ieder ogenblik het heiligste en goddelijkste Sacrament des Altaars. Lieve kinderen, Ik ben hier namens Mijn Zoon Jezus om tot jullie te spreken over het belang de Eucharistie dagelijks met groot geloof te ontvangen opdat jullie in nieuwe schepselen veranderd worden. Aanbid Mijn Goddelijke Zoon in de Eucharistie en breng eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament desAltaars. Word offerzielen. De wereld is ziek, geketend door de Boze met kettingen van haat, wraak, egoïsme, en alleen diegenen die de Eucharistische Jezus in het centrum van zijn eigen leven zet, zal de kracht ontvangen om het kwaad te vernietigen. Ik zegen jullie, Mijn kleintjes, en met jullie zegen Ik heel Duitsland."


Mario: De H. Maagd zegende met het kruisteken alle aanwezigen en de devotionele voorwerpen. 

Nr. 2 Boodschap van de Heilige Maagd aan Mario D'Ignazio, geopenbaard

op zondag 18 oktober 2015, Nümbrecht


Mario: De Maagd Maria, onze lieve Moeder, verscheen plotseling in de buurt van Haar beeld als de Maagd van de Verzoening. Zij was gekleed in glanzend wit en had twaalf sterren rond Haar hoofd. In Haar handen had Zij een grote Hostie die rode en witte stralen uitstraalden  (het symbool van Water en Bloed, gevloeid uit de heilige borst van Christus). De Madonna van de Heilige Eucharistie heeft toen gezegd:

"Ik ben de Middelares van alle genaden, de maagdelijke, zuivere Koningin van Hemel en aarde. Lieve kinderen, Mijn vurige wens is dat elk van jullie binnenkort verliefd zal worden op het gebed en dat daardoor jullie de vrede van de Heer Jezus en Zijn wijsheid ontvangen, ‘frisse lucht’ ademen, delucht’ van de Geest van Liefde en Heiligheid. In deze dagen van genade, is Mijn blik van Moeder van barmhartigheid, gericht op Mijn kleine kudde zodat jullie verenigd blijven in Mijn Smartvol Hart en strijden tegen de verderfelijke sekte van de vrijmetselarij. Houd het ware geloof levend. Verscheidene ambtsdragers maken deel uit van deze sekte, daarom accepteren zij Mijn verschijningen niet die herinneren aan het belang om het geestelijk leven te begrijpen. Beoefen de toewijding aan Mijn tranen als jullie Medeverlosseres en Voorspreekster. Ik zal al Mijn volgelingen beschermen en hun smeekgebeden verhoren. Aanvaard Mijn boodschappen van licht, voordat het te laat is."

Nr.3 Boodschap van de Verenigde Heilige Harten aan Mario D'Ignazio,

geopenbaard op maandag 19 oktober 2015, Amtzell

 

Mario: De Heilige Harten van Jezus en Maria verschenen boven een witte wolk, gedragen door engelen. Zij waren gekleed in intens goud en glimlachten naar ons.

"Wij zijn hier. Wij zijn hier, Ik en Mijn Zoon Jezus Christus om allen te zegenen met onze zegen en jullie de ware vrede van het hart te geven.Leef in de verwachting van het Koninkrijk Gods dat altijd dichterbij komt. Voed jullie met voortdurend gebed, zodat de Kwade het licht van de hoop niet in jullie uitdooft, Mijn kinderen.Vergeet niet dat het gebed grote wonderen bewerkt: wonderen van bekering van atheïsten, wonderen van genezing van het lichaam, wonderen van nieuw leven in Jezus, enige Koning van het universum. Zoek snel een toevlucht in Mijn Hart in deze tijden van ongebreidelde afvalligheid, waar God niet langer meer gevreesd is. Bid voor de Kerk, voor haar eenheid in de Heilige Geest, de Trooster."


Mario: Na de H. Maagd heeft Onze Heer met krachtige stem gesproken:


"Geliefde kinderen, moge Mijn Allerheiligste Goddelijk Bloed jullie behoeftige zielen baden in Mijn overlopende Liefde en ze genezen van al het innerlijk kwaad. Loof altijd de Heilige Drieeenheid."