EUCHARISTISCH MARIAAL HEILIGDOM
VAN CONTRADA SANTA TERESA, BRINDISI

 

 

Hier heeft de Madonna miraculeuze tekenen en wonderen gegeven voor de bekering vooraleer de Grote Straf van drie dagen van duisternis komt. Aan het einde van de verschijningen, om alle mensen te zegenen en bedanken die in Haar hebben geloofd en volhard om blijvend te getuigen van Haar werkelijke aanwezigheid in de Gezegende Tuin, zal Zij zich openbaren aan alle aanwezigen!

 

De vreugde zal oneindig zijn! Het Grote Teken zal de verschijning doen goedkeuren en erkennen en de bouw van een heiligdom gewijd aan de Maagd van de Verzoening. Zoals te Fatima en Lourdes, zal ook Brindisi door de Heilige Kerk worden goedgekeurd, die niet anders kan dan het bovennatuurlijke karakter van het gebeuren erkennen. Mario, een nederig werktuig van de Madonna zal na de aardse dood worden begraven in het Heiligdom van Maria.