3. INTERVIEW MET MARIO


3. Juni 2012, Contrada Santa Teresa, Brindisi

 

Het schijnt dat je nog een andere 'vriend' hebt?
Mario: O! De tegenstander! De duivel is zeer sterk in deze tijden. Hij zet veel mensen in, zelfs familieleden om toe te slaan. Hij heeft vele malen geprobeerd mij aan te vallen en mij ’s nachts te verstikken. Hij zegt: "Stop ermee, basta! Stop om te getuigen en te spreken, je moet ermee stoppen.” Hij is werkelijk vervuld van haat tegen de verschijning. Hij zegt: "Wie geeft je opdracht je elke dag voor dit werk te heiligen en hier opgesloten te zijn om aan het werk mee te werken?"

 

Je ziet hem ook?
Mario: Hij is vreselijk, verschrikkelijk. Hij verschijnt altijd als een zeer hels beest;

in een onguur, duister licht dat onbehaaglijk aanvoelt.

 

Heeft hij geprobeerd je te misleiden bij een verschijning?
Mario: Nee, nooit, want ik aanroep altijd het Bloed van Jezus, de Heilige Aartsengel Michael en de Madonna. Ik bid speciale gebeden om hem weg te houden, ik gebruik wijwater en hij sluipt dan weg.

 

Heb je een baan?
Mario: Momenteel niet. Op dit moment ben ik alleen bezig met het werk. Deze zending vereist veel inzet om de Madonna te dienen en Zij vergt veel energie van mij. Het is niet alleen een dienst aan de Madonna die ik Haar op de 5de van de maand bewijs, maar het is een dagelijkse taak. Dit houdt in dat ik beschikbaar ben voor de mensen die willen komen bidden; het vereist aandacht voor iedereen en in het bijzonder voordit oord.

 

Heb je speciale gaven of charisma’s ontvangen?
Mario: Ik kan zeggen dat ik grote vordering geboekt heb op het gebied van de communicatie. Ik slaag erin om op een goede manier te getuigen van wat ik beleef. Maar ik denk niet dat ik charisma’s heb ontvangen. Men zou het de mensen moeten vragen die naar hier komen. Het getuigenis van de mensen die deze dingen gezien hebben, telt ook.

 

Denk je dat je een bijzondere ondersteuning hebt ontvangen door te voelen, hoe je de mensen kunt helpen? (1)
Mario: Naast de verschijningen en de visioenen communiceert de Hemel ook via inspraken en verlichting van het verstand. De Hemel kan mij bijvoorbeeld in verband met een argument of ten aanzien van raad, die ik moet geven, verlichten. Aangezien ik geen goede schoolopleiding heb, heeft de Hemel mij zelfs een goede taal doen toekomen om tot de mensen te spreken. Mijn missie is vooral om mensen te helpen, mensen te ontvangen, naar hen te luisteren, hen te troosten, hen de vrede van de Heer en de Madonna te geven en om ervoor te zorgen dat zij hun negatieve gedachten opgeven, zodat zij tot meer positieve mensen worden. Veel mensen zijn depressief, angstig, wanhopig, negatief, zelfs met oppervlakkige dingen, met fixaties. Dan probeer ik ze te laten begrijpen dat een klein beetje geloof het leven kan veranderen. En veel mensen hebben hier het geschenk van het geloof ontdekt, dat zekan helpen hun problemen te overwinnen.

 

Voel je het als iemand spiritisme heeft beoefend?

Mario: Ja, ook. De verschijning is één ding, maar de Madonna kan je  op elk moment van de dag verlichten met betrekking tot de mensen die naar je komen. De Moeder Gods leidt je voortdurend geestelijk en inwendig en onthult je iets uit het leven van de anderen. Er zijn zo veel dingen. Zo'n groot fenomeen kan men moeilijk op zo’n korte tijd beschrijven. Daarom is mij nu veel ontvallen wat ik u kon vertellen.

 

Sommige mystici staan in directe verbinding met de Hemel.
Mario: Bij mij is het een innerlijke bemiddeling.

Word je bezocht door zielen uit het vagevuur?
Mario: Neen.

 

Heb je een geestelijke leider, die je bijstaat?
Mario: Ja, ik vertrouw mezelf aan hem toe en vertel hem wat ik voel en wat er gebeurt met mij, opdat hij mij helpt, dat ik aan de oproep beantwoord en voorzichtig ben met het nemen van beslissingen van de ophanden zijnde zaken. De taak van de geestelijke leider is van grote betekenis om deze missie te realiseren.
Voor mij is het altijd belangrijk om dat te doen wat de Madonna mij opdraagt. Ik ben zeker dat te doen wat Zij mij heeft opgedragen te doen. De Madonna heeft mij gevraagd veel te bidden voor de Heilige Vader (Paus Benedictus XVI in 2012), omdat hij alleen is en omdat hij wordt omringd door wolven, zoals Zij het mij vertelde. Zij heeft het gezegd en hem (de Paus) in Haar verschijningen dikwijls vernoemd. Wij zien hoe de Paus (Benedictus XVI) zelf deze verklaring bevestigt. Wij zitten in een moeilijke periode van veranderingen, van hervormingen.

 

Op het eind van ons gesprek heeft Mario ons uitgenodigd om de gebedswake, die dient als voorbereiding, bij te wonen. Die heeft plaats bij de olijfboom iedere 4de van de maand van 19.00 uur - 21.00 uur. Tijdens de gebedswake was Mario de voorbidder bij verschillende rozenkransen; hij verrijkte het gebed door het voorlezen van verschillende boodschappen die hij van de Moeder Gods en van Jezus had ontvangen en die hij eerder had geselecteerd. Voor de pelgrims was het een gelegenheid om deze boodschappen te ontdekken en dieper in te dringen in de gedachten en verlangens van de Hemel en een intense gebedsgeest te beleven.

 

Ongeveer 180 mensen woonden de gebedswake bij. De volgende dag stonden om 16.00 uur al tien bussen geparkeerd op de kleine weg die leidt naar de familie D'Ignazio (in de Contrada Santa Teresa). De pelgrims gingen in kleine groepen te voet naar het huis met hun waterflessen die ze voor de bijzondere jaarlijkse zegen van Jezus meegebracht hadden op deze 5de juni. De auto's konden rijden tot aan het perceel van de familie D'Ignazio waar een tijdelijk parkeerterrein werd opgericht op het veld ernaast. De mensen vulden reeds de binnenplaats rond de olijfboom en het oratorium en ver daarbuiten. Deze plaats is een geheiligde plaats. Men komt naar hier om te bidden. De rozenkrans begon toen de pelgrims aankwamen. Papieren met liederen werden uitgedeeld. Om 17.00 uur begon samen met Mario de volledige rozenkrans (alle vier mysteries). Zoals de nacht tevoren was Mario de voorbidder en las tussen de tientjes een boodschap voor.

 

Tijdens het vierde glorierijke mysterie viel Mario plotseling in extase op zijn knieën; hij maakte met zijn rozenkrans het kruisteken en glimlachte over heel zijn gezicht. Na de verschijning schreef Mario op zijn notaboekje de boodschap die hij net had ontvangen terwijl de rozenkrans werd voortgezet. Toen zei hij een paar woorden tot de aanwezige mensen, riep op tot gebed en stilte voordat hij de zojuist ontvangen boodschap voorlas.

 

 Opmerking: (1) Mario lijkt niet te weten wat een charisma is, daarom heb ik de vraag anders gesteld.